تبیان، دستیار زندگی
رسیدن به اهداف 1404 با هدفمندی ، تعیین میزان یارانه بر حسب تورم ، مبلغ یارانه نقدی باید زیاد شود ، فشار اولیه بعد از اجرا طبیعی است ، هدفمندی آنگونه که هست ، یارانه بنزین سهم افراد پر درآمد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 رسیدن به اهداف 1404 با هدفمندی ( مصاحبه اختصاصی تبیان با حسن خسته بند ) 
 تعیین میزان یارانه بر حسب تورم (مصاحبه اختصاصی تبیان با نصرالله ترابی) 
 مبلغ یارانه نقدی باید زیاد شود( مصاحبه اختصاصی تبیان با خباز)
 اجرای هدفمندی اجباری است(مصاحبه اختصاصی تبیان با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران)
 فشار اولیه بعد از اجرا طبیعی است (مصاحبه اختصاصی تبیان با سید ناصر موسوی لارگانی)
 انواع تقسیم بندی های یارانه 
 بررسی پرداخت یارانه در ایران 
 هدفمندی و ارتباطش با آینده ما 
 هدفمندی آنگونه که هست 
 بهترین زمان برای اجرای هدفمندی 
 یارانه بنزین سهم افراد پر درآمد 
 اثرات حذف کامل یارانه انرژی 

طراح و گرافیست : نرگس علیونی

تهیه و تنظیم: ریحانه حمیدی فر- گروه جامعه و ارتباطات