تبیان، دستیار زندگی
چند فراخوان تازه
چند فراخوان تازه
چند فراخوان تازه
شرکت در یک نمایشگاه هنری با آثاری در ابعاد کوچک و شرکت در جشنواره وب سایت های موسیقی، تازه ترین فراخوان های منتشر شده در بخش هنری است.
گل ومرغ روی شانه حاتمی چه می کند؟!
گل ومرغ روی شانه حاتمی چه می کند؟!
گل ومرغ روی شانه حاتمی چه می کند؟!
یک گرافیست درباره پوستر سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر گفت: مخاطبان چشم و گوش بسته نیستند که کار ندیده باشند، آن ها سره را از ناسره باز می شناسند؛ ضعف ها دیده می شوند، بویژه ضعف های آثاری که برای جشنواره های هنری آفریده می شوند.
جواهرسازی در هنر معاصر
جواهرسازی در هنر معاصر
جواهرسازی در هنر معاصر
جواهر و جواهرسازی در دنیای امروز دیگر جنبه تزئینی ندارد و جنبه های مفهومی، زیبایی شناسانه و تکنیکی آن در رابطه با بدن، مسئله جواهرسازی هنری معاصر است. به همین دلیل نمایشگاهی از جواهرسازی در گالری آریا برپاست.