تبیان، دستیار زندگی
با گذاشتن پیشانی تان بیشتر از یک بار بر روی زمین، زمین امواج الکترومغناطیسی را تخلیه خواهد کرد این شبیه اتصال زمین به ساختمانهایی است که برخورد سیگنالهای الکتریکی مانند رعد و برق با آنها وجود دارد تا امواج از طریق زمین تخلیه شود آنچه این تحقیق را بیشتر شگ
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اثر پزشکی سجده در نماز !

سجده

بدن شما به صورت روزانه، امواج الکترومغناطیسی دریافت می‌کند شما امواج الکترومغناطیس را مواقعی که از تجهیزات الکترونیکی استفاده می‌کنید و نمی‌توانید هم کنار بگذارید، دریافت می‌کنید، همچنین از طریق لامپهای روشن که حتی برای یک ساعت هم خاموش نمی‌شود...

شما منبعی هستید که مقدار زیادی امواج الکترومغناطیسی دریافت می‌کنید. به عبارت دیگر شما با امواج الکترو مغناطیسی شارژ می‌شوید بدون آنکه بفهمید !

سر درد دارید ! احساس ناراحتی می‌کنید تنبلی در کار و مکانهای مختلف بر شما غلبه می‌کند...  راه حل این مشکل چیست ؟

خبر تقریبا جدید

یک دانشمند غیر مسلمان از اروپا تحقیقاتی شامل یافتن بهترین روش برای خارج کردن امواج الکترومغناطیسی که به بدن آسیب میرساند را انجام داد .

با گذاشتن پیشانی‌تان بیشتر از یک بار بر روی زمین، زمین امواج الکترومغناطیسی را تخلیه خواهد کرد این شبیه اتصال زمین به ساختمانهایی است که برخورد سیگنالهای الکتریکی مانند رعد و برق با آنها وجود دارد تا امواج از طریق زمین تخلیه شود.

آنچه این تحقیق را بیشتر شگفت انگیز می‌کند این است که بهترین راه که پیشانی تان را بر زمین بگذارید، حالتی است که رو به مرکز زمین باشید چرا که در این حالت امواج الکترومغناطیسی بهتر تخلیه خواهد شد

و بیشتر تعجب خواهید کرد که بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده که مرکز زمین مکه است و کعبه درست وسط زمین است بنابراین سجده در نمازتان بهترین راه تخلیه سیگنالها از بدن است...!


باشگاه کاربران تبیان ـ Entezar24