تبیان، دستیار زندگی
خوشا آنان كه نگهبان مزرعه نجابت و باغ حیا و عفافند و با پوشش صحیح و كامل، محیط را هم برای خودشان ایمن و سالم می ¬ سازند، هم وسیله هوسبازی و به گناه افتادن دیگران نمی ¬ شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیوار كوتاه بد حجابی

حجاب

دزدان عفاف، از دیوار كوتاه بد حجابی و بی حجابی، راحت تر به حریم كرامت زنان و دختران دستبرد می زنند. اما زنان با حجاب، به خاطر آنكه در سنگر حفاظتی عفاف و پوشش  اند، از اینگونه تعرضها و وسوسه های شیطانی مصون ترند.

خوشا آنان كه نگهبان مزرعه نجابت و باغ حیا و عفافند و با پوشش صحیح و كامل، محیط را هم برای خودشان ایمن و سالم می سازند، هم وسیله هوسبازی و به گناه افتادن دیگران نمی شوند.

آنانكه زیبایی های خود را در معرض دید و تماشای عموم می گذارند، بیمار دلان و هوس بازان را به وسوسه گناه و شعله فساد می‌اندازند و در آلودگی آنان شریكند. خودشان نیز از دستبرد اهل طمع مصون نمی ‌مانند.

آنان كه از بی حجابی و برهنگی و خودنمایی لذت می برند، شاید فراموش كرده‌اند كه دستگاه‌های دقیق خدا، این صحنه‌ها را ضبط می‌كند و فردای قیامت مورد سوال قرار خواهد داد.

برای لذت دیگران، عذاب الهی را برای خود خریدن، عاقلانه نیست.

عاقل آن است كه اندیشه كند پایان را خواهرم!

دزدان عفاف، از دیوار كوتاه بد حجابی و بی حجابی، راحت تر به حریم كرامت زنان و دختران دستبرد می زنند. اما زنان با حجاب، به خاطر آنكه در سنگر حفاظتی عفاف و پوشش  اند، از اینگونه تعرض  ها و وسوسه های شیطانی مصون ترند

خواهرم؛ ای سراپا الماس !

قدر خود را بشناس؟

با حجابت، پاسدار گوهر جان باش

حرمت خون شهیدان را نگهبان باش


باشگاه کاربران تبیان – ارسالی Baran95