تبیان، دستیار زندگی
با به كار بستن نكات زیر مهارت تند خوانی را در خود تقویت كنید:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چطور تند بخوانم؟

تند خوانی

با به كار بستن نكات زیر مهارت تند خوانی را در خود تقویت كنید:

1- مكثــها و توقفهای چشمان خود را حین مطالعه سطرها كــاهش دهید. این همان تمركزهای لحظه‌ای بر روی حروف و واژه‌ها اسـت. مـا  هنگام خواندن هر یك از سطرهای یك مـتـن چشمان خود را به صورت جهشی به سمت جلو حركت می‌دهیم اكنون هر میزان كه ما این  مكثـها و جهشــها را كـاهش دهیـم سـرعـت خـوانــدنمان نیز افزایش می‌‌یابد.

مـا  هنگام خواندن هر یك از سطرهای یك مـتـن چشمان خود را به صورت جهشی به سمت جلو حركت می‌دهیم اكنون هر میزان كه ما این  مكثـها و جهشــها را كـاهش دهیـم سـرعـت خـوانــدنمان نیز افزایش می‌یابد

تـــعداد این توقفها معمولا در افراد كند خوان به 7 بار در هر سطر می‌رسد اما شما می‌توانید این تعداد مكث را به 3 بار در هر سطر كاهش دهید.

نكته: هنگام مطالعه چشمان خود را در طول سطور حركت دهید و نه سر خود را.

نكته: برای كاهش مكثها و توقفها می‌بایست حوزه دید خود را افزایش دهید. برای این منظور شما باید سعی كنید تا تصاویر واقع در گوشه چشمان خود را بدون اینكه بطور مستقیم به آنها نگاه كنید،ببینید.

نكته: اجازه ندهید حین مطالعه دیدتان دچار سرگردانی گردد.

تند خوانی

2- واژه‌ها را گروه بندی كنید. ما دیگر آموخته‌ایم كه چگونه حروف را با یكدیگر تركیب كرده و كلمات را خوانده و درك كنیم. اكنون باید بیاموزیم كه دسته ای از كلمات را با یكدیگر تركیب كرده و یك جمله  را در آن واحد بخوانیم. و در قدم بعدی باید بیاموزیم كه چگونه جملات را دسته بندی كرده و مفهوم كلی یك پاراگراف را استخراج كنیم.

نكته: ثابت شده كه دسته بندی واژه‌ها قوه ادراك و فهم را افزایش می‌دهد. بطور كلی مفهوم را آسانتر می‌توان از یك دسته واژه استخراج كرد تا از كلمات منفرد و حتی حروف تك.

3- هیچ‌گاه به عقب باز نگردید. اغلب افراد عادت كرده‌اند هنگام مطالعه به عقب بازگشته و واژه‌ها و یا قسمتهایی از متن را كه به درستی متوجه نشده‌اند را بازخوانی كنند. این كار فقط از سرعت خواندن شما می‌كاهد. شما می‌توانید با مطالعه تكمیلی قسمتهایی كه به درستی متوجه نشده‌اید را  درك كنید. شاید با خودتان بگویید كه این باز خوانی مجدد هم زمان‌بر است. اما باز گشت  مكرر به عقب برای بازخوانی قسمتهای درك نشده به مراتب وقت گیر تر از مطالعه مجدد یك مطلب به روش تند خوانی ست.

باز گشت  مكرر به عقب برای بازخوانی قسمتهای درك نشده به مراتب وقت گیر تر از مطالعه مجدد یك مطلب به روش تند خوانی ست


باشگاه کاربران تبیان –ارسالی از  omidamsp145