تبیان، دستیار زندگی
یکی بود یکی نبود یک دانه ی رز کوچولوی صورتی رنگی بود که یک خانه ی کوچک و تاریک زیر زمین داشت. یک روز دانه ی رز در اتاقش تنها نشسته بود که یکدفعه صدای تق تق در را شنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رز کوچولوی صورتی
رز کوچولوی صورتی

یکی بود یکی نبود یک دانه ی رز کوچولوی صورتی رنگی بود که یک خانه ی کوچک و تاریک زیر زمین داشت. یک روز دانه ی  رز در اتاقش تنها نشسته بود که یکدفعه صدای تق تق در را شنید.

دانه ی  رز گفت"کیه؟"

صدای آرام و غمگینی جواب داد"منم باران، ممکنه در را باز کنی."

دانه کوچولو جواب داد"نه."

کمی بعد دوباره دانه کوچولو صدای تق و تق را از سمت پنجره شنید.

دانه ی رز صورتی گفت"کیه؟"

همان صدای قبلی بود، جواب داد"باران، لطفاً در را باز کن."

دانه کوچولو جواب داد"نه تو نمی تونی به خونه ی من بیای."

همه چیز  آرام و ساکت بود که یکهو صدایی از طرف پنجره آمد.

دانه ی رز صورتی پرسید"کیه"؟"

صدای خوشحال و شادی جواب داد"آفتاب، می خوام تو رو ببینم."

بازهم دانه ی رز جواب داد"نه، امکان نداره."

کمی بعد دانه ی رز صدای شیرین آفتاب را از سوراخ قفل در شنید. آفتاب خانم دلش می خواست وارد خانه ی دانه ی رز شود، اما دانه کوچولو باز هم بهش اجازه نداد.

کمی بعد دانه کوچولو صدای باران و آفتاب را از همه جا، پشت در،پنجره و سوراخ قفل در شنید.

دوباره پرسید"کی اونجاست؟"

هر دو صدا با هم جواب دادند"باران و آفتاب، باران و آفتاب، ما می خواهیم به خونه ی تو بیایم، ما می خواهیم به خونه ی تو بیاییم، ما می خواهیم به خونه ی تو بیاییم."

رز کوچولوی صورتی

دانه ی  رز جواب داد"حالا که شما دو تا با هم اومدید بهتون اجازه می دم بیاین تو."

بعد دانه کوچولو در را باز کرد و آفتاب و باران با هم وارد خانه اش شدند. آفتاب یک دست دانه کوچولو و باران دست دیگرش را گرفت و اون دو تا با هم دانه ی رز را به ست بالا یعنی بیرون زمین بردند.

بوته کوچولو با سرش ضربه ای به زمین زد و از زمین بیرون آمد و حالا وسط یک باغ زیبا زندگی می کند. فصل بهاره و همه ی گل های دیگر از زمین بیرون آمدند. حالا دانه کوچولو زیباترین گل آن باغ است.

ترجمه و تنظیم:نعیمه درویشی_تصویر:مهدیه زمردکار

مطالب مرتبط

لاک پشت منتظر

آرزوی زرافه کوچولو

دفتر نقاشی

ماجراهای جوجه خان

بادبادک

قصه ی فیل تمیز

در ساحل

مداد

تومی بینی ؟

یکی بود یکی نبود

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.