تبیان، دستیار زندگی
گـلـه مـیـكـرد زِ مـجـنـون لـیـلـی /كـه شـده رابـطـه‌ مـان ایـمـیـلـی /حــیــف ازان رابـطـة انـسـانـی/كـه چـنین شـد كـه خـودت میدانی /عـشــق وقـتـی بـشـود دات‌كـامی/حـاصلـش نـیـسـت بـجـز نـاكـامـی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایمیل لیلی به مجنون (جالب)

گل سرخ، لیلی

گـلـه مـی كـرد زِ مـجـنـون لـیـلـیكـه شـده رابـطـه‌ مـان ایـمـیـلـی
حــیــف از آن رابـطـه انـسـانـیكـه چـنین شـد كـه خـودت می دانی
عـشــق وقـتـی بـشـود دات‌كـامیحـاصلـش نـیـسـت بـه جـز نـاكـامـی
نـازنـیـن خـورده مگـر گـرگ تورا؟برده یا "دات‌كام" و"دات اُرگ" تورا؟
بــهــرت ایـمـیـل زدم پـیشـتركجـای "سابجكت" نـوشـتم بـه درك
بـه درك گـر دل مـن غمگین استبـه درك گـر غم مـن سنگین است
بـه درك رابـطـه گر خورده تَـرَكقـطـع آن هم بـه جـهـنـم، بـه درك
آن قـدر دلـخـور ازیـن ایـمـیـلـمكـه بـه ایـن رابـطـه هـم بـی ‌مـیـلم
مـرگ لـیـلی، نِت و مِت را ول كنهـمـه را جای "اوكِی" ، "كنسِل" كن
"اف"كـن كـامـپـیـوتـر را جـانـمیـار مـن بـاش و بـبـیـن مـن  "آنم
اگـرت حـرفـی و پـیـغـامـی هسـتروی كـاغـذ بـنـویـس بــا دسـت
نــامـه یـك حـالـت دیـگـر داردخـــط ِ تـو لـطـف ِ مـكـرر دارد
خسته از"فونت" و ز"فرمت" شده امدلخور از گـردالـیِ @ شــده‌ام
كرد "ریـپـلی" بـه لـیـلـی مـجـنـونكه دلم هست ازین "سابجكت"خون
بـاشـه فـردا تـلـفـن خـواهـم كـردهرچه گفتی كـه بكن خـواهم كـرد
زودتـر پـیـش تـو خـواهـم آمـدهی مـرتـب بـه تـو سر خـواهـم زد
راسـت گـفتـی تـو عـزیـزم لـیـلـیدیــگر از مــن نــرسـد ایـمـیـلی
نـامـه ‌ای پـسـت نـمـودم بـهـرتبـه امـیـدی كـه سـرآیـد قـهـرت

دوست عزیز شما می توانید لینك ها و مطالب طنز و سرگرم كننده جالب خود را به ای میل زیر ارسال نمایید:ایمیل فستیوال

بخش امور کاربران سایت تبیان - ارسالیReza_Ranjbar_86

ماجرای زن گرفتن یک چهارپا

شعر معروف مشیری با ادبیات 2010 (جالب)

روزگار عجیب و غریب (شعر طنز سعید بیابانکی)

چین چین (شعر طنز سعید بیابانکی)

شعر حافظ قرن بیست و یکم (طنز)

یه قل و دو قل طنز مشترک سعید بیابانکی و جواد زهتاب