تبیان، دستیار زندگی
اشتها_دکتر: گاهی حس می کنی اشتها نداری و نمی توانی غذا بخوری؟ بیمار: بله. دکتر: چه وقت هایی؟ بیمار: وقت هایی که غذا خورده باشم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشتها

دکتر

دکتر: گاهی حس می کنی اشتها نداری و نمی توانی غذا بخوری؟

بیمار: بله.

دکتر: چه وقت هایی؟

بیمار: وقت هایی که غذا خورده باشم.

دندان مورچه

اولی: چه طور می توانیم دندان های مورچه را بشماریم؟

دومی: کاری ندارد. مورچه را قلقلک می دهیم، وقتی خنده اش گرفت و دهانش را باز کرد، دندان هایش را می شماریم.

حیوان گوشت خوار
ببر

معلم: پنج تا حیوان گوشت خوار نام ببر.

شاگرد: سه ببر و دو پلنگ.

زنگ مدرسه

ناظم: تو چرا همیشه دیر به مدرسه می رسی؟

شاگرد: من دیر نمی رسم. شما همیشه قبل از من زنگ را می زنید.

سه چرخه

جایزه
ماهی گیری

اولی: ماهیگیری در این منطقه ممنوع نیست؟

دومی: نه، جایزه هم دارد! چون این جا اصلاً ماهی ندارد!

باهوش

پسر: درس من از معلمان هم بهتر است.

مادر: چرا؟

پسر: چون من امسال به کلاس بالاتر آمدم، اما معلمان در همان کلاس پارسال است!

گربه خوب

مشتری: آقای فروشنده! شما که گفتید این گربه برای موش ها خیلی خوب است، اما این گربه حتی نزدیک موش ها هم نمی رود!

فروشنده: بنده که عرض کردم خدمتتان، برای موش ها خیلی خوب است.

دوچرخه

تنظیم:نعیمه درویشی_تصویر:مهدیه زمردکار

مطالب مرتبط

همسایه ناشی

سگ فلج

امتحان دیوانه ها

مهمانی رفتن هزارپا

دروغ یک لاک پشت

بچه ی شلوغ

آرزوی مشترک پدر و پسر

اولین مریضیه که به من مراجعه کرد!

بابا زد تو گوشم

دوستان امانت دار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.