این جملات توسط کسی نوشته شده است که در بهترین سال های جوانی ، به میدان یکی از مرگبارترین جنگ های قرن بیستم شتافته است و در نهایت نیز در یکی از دشوارترین معرکه های آن (کوه های سرد و جانفرسای غرب کشور) به شهادت می رسد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آخرین دست نوشته های یک شهید

شهید فخرالدین مهدی برزی
از راست به چپ: شهید فخرالدین مهدی برزی - شهید احمد احمدیزاده 

"تصاویر زیر آخرین دست نوشته های به جا مانده از  شهید فخرالدین مهدی برزی می باشد. امضای انتهای این دست نوشته ، تاریخ 19 اسفند ماه سال 1365 را نشان می دهد. چیزی حدود یک سال بعد ، این شهید عزیز در تاریخ 22 بهمن ماه 1366 در ساعت 22 طی عملیات بیت المقدس 2 به شهادت رسید. خواندنی ترین بخش دست نوشته زیر این است:

«تقریباً هیچ کاری را صد در صد برای رضای خدا فکر نمی کنم که انجام داده باشم و یا مصر به چنین کارهایی باشم...»

این جملات توسط کسی نوشته شده است که در بهترین سال های جوانی ، به میدان یکی از مرگبارترین جنگ های قرن بیستم شتافته است و در نهایت نیز در یکی از دشوارترین معرکه های آن (کوه های سرد و جانفرسای غرب کشور) به شهادت می رسد.

شهید فخرالدین مهدی برزی
شهید فخرالدین مهدی برزی

فیالیتنی کنت معه فافوز معه

 

منبع : شرق

تنظیم : فرهنگ پایداری تبیان