تبیان، دستیار زندگی
من هم مثل شما خیلی چیزها بلدم و یاد گرفتم اما این چهارتا یه چیز دیگس حتما شما هم یاد بگیرید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

من یاد گرفتم، تو هم یاد بگیر

اشاره

یاد گرفتم ...

با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند.

با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه می کند .

 از حسوددوری کنم چون حتی اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود .

با کودک بحث نکنم چون مرا با دانش خویش می سنجد و هم سطح خویش می پندارد.

... تو هم یاد بگیر


باشگاه کاربران تبیان – ارسالی mamiran