تبیان، دستیار زندگی
یکی از وسائل بسیار پر کار برد ساخت انواع پروژه های دانش آموزی، پل دیود می باشد. همانگونه که می دانیم جریان برق ممکن است متناوب (AC) یا مستقیم (DC) باشد. برخی از وسائل و مدارات الکترونیکی برای کار کردن به جریان AC و برخی به برق DC نیاز دارند. وظیفه ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پل دیود

یکی از وسائل بسیار پر کار برد ساخت انواع پروژه های دانش آموزی، پل دیود می باشد.

پل دیود

همانگونه که می دانیم جریان برق ممکن است متناوب (AC) یا مستقیم (DC) باشد. برخی از وسائل و مدارات الکترونیکی برای کار کردن به جریان AC و برخی به برق DC نیاز دارند. وظیفه اصلی پل دیود، یکسو سازی جریان AC و تبدیل آن به جریان DC می باشد.

در مطالب قبلی با دیود آشنا شدید. همانگونه که فرا گرفتید، دیود تنها اجازه عبور جریان از یک سمت را می دهد و در صورتی که جریان بخواهد از سمت دیگر جریان یابد جلوی آن را می گیرد.

پل دیود

دیودها اجازه عبور جریان از آند به سمت کاتد را می دهند.

همانگونه که می دانیم جریان برق AC شهر، سینوسی و با فرکانس 50 هرتز می باشد، یعنی در صورتی که نمودار شدت جریان بر حسب زمان را برای این جریان رسم کنیم، به نمودار مشابه شکل زیر دست خواهیم یافت

پل دیود

وظیفه اصلی پل دیود یا یکسو ساز این است که بخش های منفی نمودار فوق را عکس نموده و جهت جریان را در زمانهایی که منفی است عکس نماید تا نمودار جریان به شکل زیر در آید:

پل دیود

پل دیود در اصل از چهار عدد دیود ساخته می شود. در صورتی که چهار عدد دیود را مطابق شکل زیر به هم متصل نماییم و جریان AC را به نقاط 1 و 2 متصل نماییم، پایه های 3 و 4 جریان

پل دیود

یکسو با نموداری مشابه به شکل زیر به ما خواهند داد.

پل دیود

طرز کار پل دیود بدین صورت است که در زمان مثبت بودن جریان یا سیکل مثبت، جریان مثبت از نقطه a به d و جریان منفی از نقطه b به c بر قرار می شود و خروجی 3 مثبت و خروجی 4 منفی می گردد. در سیکل منفی نیز جریان مثبت از b به d و جریان منفی از a به c جاری شده و مجدداً نقاط 3 و 4 را به ترتیب مثبت و منفی نگه می دارند. لازم به یادآوری است که جریان مثبت از آند به کاتد و جریان منفی از سمت کاتد به آند در دیودها جریان می یابد.

پل دیودها در اشکال مختلف و با توان  های متفاوت تولید می شوند. برای تهیه پل دیود مناسب لازم است آمپراژ کاری آن را بدانید و سپس آن را خریداری کنید. برای تهیه پل دیود باید به فروشگاه های لوازم الکترونیکی مراجعه نمایید. مرکز فروش لوازم الکترونیکی در تهران، خیابان جمهوری، اطراف پل حافظ می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

پل دیود

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه : پوریا میرعشقی

تنظیم : نسرین صادقی