تبیان، دستیار زندگی
آیا شما از این که بعضی ها چگونه با زندگی كنار می آیـنـد شگفت زده نمی شوید؟ آنها همیشه تیزهوش، خوشرو و با نشاط هستند و هیچگاه در برابر مشكلات تسلیم نمی شوند و در هنگام مواجهه با آن استوار می ایستـنـد. در مـقـابـل، افـرادی هم ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه بر مشكلات خود غلبه كنیم؟

آیا شما از این که بعضی ها چگونه با زندگی كنار می آیـنـد شگفت زده نمی شوید؟ آنها همیشه تیزهوش، خوشرو و با نشاط هستند و هیچگاه در برابر مشكلات تسلیم نمی شوند و در هنگام مواجهه با آن استوار می ایستـنـد. در مـقـابـل، افـرادی هم هستـنـد كـه همـواره شـكایت دارند و گـلـه می كنند، از كاه ، كوه می سازند و زندگی را بـا اخم و تـَخم سـپـری می كنند. هر كسی به نوبه خود دارای مشكلات ، استرس  ها و تنش های مخصوص به خود است امـا اگـر شما بیاموزید كه چگونه با آنها كنار بیایید در پـایان ، پیروز از میدان خارج می گردید.

معجزه هـا بـه خـودی خود روی نـمی دهنـد؛ ایـن شـما هستید كه باید آنها را خلق كنید. اگر مشکلی دارید ، به جای آن که منتظر بمانید تا مشکل خود به خود حل شود ، قدم نخست را بردارید و آن را حل کنید.

بـرای بـرآمدن از پــس مشكلات به نكات زیر توجه كنید:

1- به خودتان بگویید كه می توانید از پس آن برآیید:

نـه مشـكـل و نـه تـوانایی خود را برای حل آن مشكل دست كم نگیرید. مـمـكن اسـت عـادت كـرده بـاشیـد تا با مشكلات سـطحـی بـرخـورد كـنید و یا آنها را نادیده بگیرید تا زمانی كه مشکلات آنقدر بزرگ شونـد كـه ندانید چگونه و از كجا شروع كنید. بـه خـاطر داشته باشید كه هیچ مشكلی آنقدر بی اهمیت نیست كه آن را نادیـده بگیرید. به جای آنكه مشكلات را پنهان كنید، آنها را جدی بگیرید و درصدد حل آنها برآیید.

2- قدرت در دستان خود شما است:

شـما قدرت آن را دارید كه مشكلی را حل كنید و یا به مشكلی دامن بزنید. این بـستگی بـه آن دارد كه واكنشتان نسبت به آن مشكل مثبت باشد یا منفی. واكنش منفی معمولاً شامل احساس تهدید و خـطـر نـسـبت به مشكل است كه یك واكنش زنجیره وار را پدید می آورد. فرد بـیمناك، احـساس خشم توأم با نفرت در خود می كند. نفرت و خشم تنها مشكل را وخیم تر می كند.

برای مثال: اگـر شما اضافه وزن  داشته باشید از این که زیاد غذا می خورید از خودتان متنفر می شوید. شـمـا می باید مثبت بیندیشید. خود را دوست بدارید سپس خواهید دید كه اراده تغییر شكل ظاهری خود را در خویش خواهید یافت.

3- از كاه، كوه نسازید:

آیا عادت دارید مشكلات را اغراق آمیز جلوه دهید؟ اگـر الان بیكار هستید این بدین مفهوم نیست كه هیچگاه قادر نخواهید بود شغـلـی بـیابید. و اگـر شـركــتتان از رونق افتاده، بدین مفهوم نیست كه به پایان خط رسیده اید. بـه خـاطـر داشته باشید كه بسیاری از افراد دیگر در شرایط بسیار بدتری نسبت به شما قرار دارند. از منظر دیگری به مشكلات بنگرید و از خـود سـؤال كـنـیـد بـدتـرین اتـفاقی كه می توانست برای شما روی دهد چه می توانست باشد؟ آیا می توانم آن را حل كنم؟

4- از احتمالات غافل نشوید:

هـر مشـكلی راه حـلـی دارد و به قول معروف «پایان شـب سیه سپید است». اعتقاد داشته باشید جای مشكلی كه برایتان پیش آمده می توانست مشكلی بس وخیم تر و مصیبت بارتر برایتان رخ دهد كه چنین نشده.

5- متعهد به خود باشید:

اكثر افراد شكست می خورند اما نـه بـه خاطر آنـكه فــاقد هـوش، فراست ، توانایی ، فرصت یا استعداد می باشند، بلكه به این علت كـه از مشكل خود به عنوان بهترین فرصت یاد نمی كنند. (كـه می توانند از آنها درس بگیرند یا آن را به سمت و سوی دلخواه خود سوق دهند) در صورتی كه اشتیاق خود را به زندگی از دست ندهید، حتی اگر زندگی تهی و پوچ به نظر آید شما قادرید موفق شوید.

6- صحبت كنید - گوش دهید:

به یاد داشته باشید كه كلید حل مشكلات بـیشتر اوقات در دست منبع دیگری غیر از خودتان است. هرگاه نیاز به كمك دارید قدم پیش بگذارید و درخواست كمك كنید. درخواست كمك، عمل ناپسندی نیست. در حقیقت بیشتر از آنكه می اندیشید دیگران به كمك شما خواهند شتافت.

هیچ مشكلی آنقدر بی اهمیت نیست كه آن را نادیـده بگیرید. به جای آنكه مشكلات را پنهان كنید، آنها را جدی بگیرید و درصدد حل آنها برآیید.

7- بیندیشید، بیندیشید و باز هم بیندیشید:

از خـود سؤال كنید كـه واقـعـاً مـشـكـل شما چیـست؟ بـیـكاری یـا اعتـمـاد به نفس پایین؟ مشكل شما عدم سرمایه كافی است یا خستگی و بـی حوصلگی؟ چگونه می توانید مشكل خود را حل كنید؟ به دقت به مشكلات بپردازید و سپس مرحله به مرحله آن را حل كنید.

8- منتظر چه چیزی هستید؟

معجزه هـا بـه خـودی خود روی نـمی دهنـد؛ ایـن شـما هستید كه باید آنها را خلق كنید. اگر مشکلی دارید ، به جای آن که منتظر بمانید تا مشکل خود به خود حل شود ، قدم نخست را بردارید و آن را حل کنید. آگـاه بـاشـیـد كـه مشكلات با گذشت زمان بدتر و جدی تر می گردند. پس اگر حقیقتاً خواستار حل مشکلتان هستید قدم پیش بگذارید و از پس آن برآیید.

9- خودانگیخته باشید:

شمـا تـنـها فردی هستید كـه قـادر بـه تـحـت تـأثـیـر قـرار دادن افكارتان می باشید. افراد فقط می توانند شما را راهنمایی كنند ولی عاقبت این خود شما هستید كه می توانـید ایجاد تحول كنید. بیشتر اوقات این مشكل نیست كه باید حل گـردد بـلـكه اتـخـاذ تـصمیم حل آن مشكل از سوی شماست كه اهمیت دارد (كه برخی اوقات افراد شهامت آن را ندارند).

منبع : اینترنت

لینک ها

راه های مقابله با مشکلات

چگونه بر مشکلات غلبه کنیم

مشکلات زندگی

صبر کلید رفع مشکلات

با اعتماد به نفس به جنگ مشکلات بروید

یک راه ساده برای رهایی از احساسات خشم آلود

خودسازی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.