سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
لینك ها : ا سماءالحسنی(1) اسماءالحسنی(2) همه مردم او را دوست می دارند! اسماءالحسنی(3) راه یافتن به امری پنهانی در این قسمت به بیان گوشه ای از مفاهیم عمیق و آثار عجیب صفات «اله» ، « واحد» ، «شكور» ، «غفور» ،« وهاب »، «سمیع » ،...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رموز اسماء الهی(4)

متوجه كردن دلها به سوی خود

رموز اسماء الهی(4) متوجه كردن دل ها به سوی خود

لینك ها :

 ا سماءالحسنی(1)  

 اسماءالحسنی(2) همه مردم او را دوست می دارند! 

 اسماءالحسنی(3) راه یافتن به امری پنهانی 

در این قسمت به بیان گوشه ای از مفاهیم عمیق و آثار عجیب صفات «اله» ، « واحد» ، «شكور» ، «غفور» ،« وهاب »، «سمیع » ، «الدعا» ، «قائم» ، «شهید »، «الرقیب» ، «حسیب »، «العَفُوّ» ، «الوكیل »، «مُقیت» ، «محیی» ، «ممیت» ، «نعم المولی و نعم النصیر» ، «قوی» خواهیم پرداخت.

30- إله ( معبود)

إلهاً واحِداً وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ - ( خداوند یكتا، همان) معبود یگانه است و ما مطیع فرمان اوییم.(1)

اله تمام اشیاء خداست؛ یعنی موجودیت تمام اشیاء به وجود مطلق او وابسته است. ( به شرح « الله» مراجعه شود.)

31- واحد( یكتا و یگانه)

إلهاً واحِداً وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ - ( خداوند یكتا، همان) معبود یگانه است و ما مطیع فرمان اوییم.(2)

فاعل بافعل، ذات حضرت احدیت است و بس؛ یعنی در ذات و صفات یگانه است. اگر بخواهیم خداوند متعال را به « یا واحد» بخوانیم هیچ توجه به اعداد نیست.

خواص:

1- برایمتوجه كردن دلها به سوی خود در هر روز 10 مرتبه ذكر« یا واحد» خوانده شود.

32- شكور( بسیار سپاس پذیرنده و پاداش دهنده)

فَانَّ اللهَ شاكِرٌ عَلیمٌ - به درستی كه خدا سپاسگزار داناست.(3)

شكور، معطی اجر جزیل(4) را گویند: یا مَن یُعطِی الكَثیرَ بِالقَلیلِ(5) یعنی در مقابل عملی كوچك اجر بزرگ عطا می كند.

خواص:

1- به جهت شفای چشمی كه بسیار رمق دیده( بسیار درد می كند) با وضو به مقداری آب 40 مرتبه اسم «الشكور» خوانده و سپس چشم را با آن شستشو دهد.

2-برای وسعت رزق و معیشت بعد از نماز صبح 526 مرتبه در یك مجلس ذكر « الشكور» گفته شود.

33- غفور( غافر) ( همیشه آمرزنده و پوشاننده)

إنَّ اللهَ غَفورٌ رَحیمٌ - همانا خدا آمرزنده و مهربان است.(6)

غفور به كسی اطلاق می شود كه بسیار رحیم است و گنهكاری را كه به او رجوع كرده مورد بخشش و مغفرت قرار می دهد.

خواص:

1- اگر كسی معصیتی كرده اما پشیمان است و نمی خواهد در دنیا، برزخ و آخرت رسوا شود( حتی در مقابل فرشتگان) ظهر روز جمعه، 1286 مرتبه ذكر« الغفور» را بخواند.

2-به جهت رفع وسواس شیطانی حتی در عبادات، هر روز بعد از نماز صبح 100 مرتبه ذكر« الغفور» خوانده شود.

34- وهاب( بسیار بخشنده)

إنَّكَ أنتَ الوَهّابُ - ( بار خدایا!) همانا كه تو بسیار بخشنده ای.(7)

خداوند متعال معطی بلاعوض(8)است و در مورد خواسته ها هیچ محدودیتی برای درخواست كننده از او وجود

ندارد.

بخشش خداوند دو نوع است:

1-بخشش عام: در دعای ماه رجب می خوانیم:

یا مَن أرجُوهُ لِكُلِّ خَیر وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِندَ كُلِّ شَرٍّ یا مَن یُعطِی الكَثیرَ بِالقَلیلِ یا مَن یُعطی مَن سَأَلَهُ یا مَن یُعطی مَن لَّم یَسأَلهُ وَ مَن لَم یَعرِفهُ تَحَنُّناً مِنهُ وَ رَحمَةً ...(9)

2-بخشش خاص: كه صفت « وهابیت» خداوند متعال، مربوط به بخشش های خاص اوست.

خواص: 1- به جهت استفاده از بخششهای مادی خدا و غنای مادی، در ثلث آخر هر شب، در سجده 14 مرتبه ذكر« یا وهاب» خوانده شود.

2- برای برخوردار شدن از بخششهای خاص خدا و ریشه كن شدن كلی فقر در هر شبانه روز، 100 مرتبه ذكر« یا وهاب» خوانده شود.

3- برای برخوردار شدن از عطایا و عنایات خاصه خداوند در هر زمان كه حال خوشی پیدا شود خدا را این گونه خطاب نماید:

یا واهِبَ العَطایا أعطِنی

35- سمیع الدعا: مجیب الدعا ( شنونده و اجابت كننده دعا)

إنَّكَ سَمیعُ الدُّعاء - ( خداوندا!) همانا تو شنونده و پاسخ دهنده دعا هستی.(10)

خواص:

1- مداومت بر این اسم شریف،موجب استجابت دعاست.

2- نوشتن این اسم بر ظرف چینی با مشك و زعفران و شستن آن با روغن گل و چكانیدن آن در گوش كر موجب شفاست.

عدد كبیر اسم « سمیع الدعاء»، 180، وسطش 18 و صغیرش 9 است. در روز، حداقل 9 مرتبه این اسم خوانده شود.

36- قائم( ایستاده)

... وَ أولوالعِلمِ قائماً بِالقِسطِ - و صاحبان علم برپادارندگان عدل و دادند.(11)

خواص:

1- هر كه چهل روز مواظبت نماید به عدد كبیر اسم « القائم» ( 151 مرتبه) بعد از نماز صبح برای او قدرت عالی در زبون ساختن نفس سركش پدید آید و رازهایی مخفی در این اسم وجود دارد.

2- به جهت طولانی شدن عمر تا ظهور حضرت مهدی( عج)  در هر شبانه روز 151 مرتبه ذكر « یا قائم» خوانده شود.

37- شهید( گواه و كسی كه چیزی بر او پنهان نباشد)

وَاللهُ شَهیدٌ عَلی ما تَعمَلُونَ - و خداوند گواه حاضر است بر آنچه كه می كنید.(12)

شهید بر وجودی اطلاق می شود كه هیچ غیبی برای او وجود ندارد و بر همه اسرار واقف است و در همه جا حاضر و ناظر می باشد.

خواص:

1- برای آگاه شدن از امور پنهانیدر هر شبانه روز 70 مرتبه ( یا بیشتر) ذكر « یا شهید» خوانده شود.

2- برای پیدا شدن گمشده، بر روی چهار گوشه كاغذ سفید، اسم « یا شهید» و در وسط آن، اسم گمشده را بنویسد؛ سپس در هفت روز متوالی، در هر روز 7 مرتبه گفته شود « یا شَهیدُ ألحِق» و در این هفت روز، كاغذ همراه شخص باشد.

38- الرقیب ( حافظ و دیدبان قوم)

إنَّ اللهَ كانَ عَلَیكُم رَقیباً – به درستی كه خدا بر شما نگهبان باشد.(13)

« الرقیب» به معنی صاحب اختیار هم آمده است، « الرقیب» ذات مقدسی است كه نگاهدارنده و مراقب و ناظر مخلوقات است در جمیع احوال، چیزی از حالات ایشان بر او مخفی و پوشیده نیست و اختیار همه با اوست.

خواص:

1- به جهت رفع مرضی كه طولانی شده در دهانه كوزه یا پارچ، چند مرتبه اسم« یا رقیب» نوشته شده و درون آن آب ریخته و سپس مقداری از آن آب را به مریض بنوشانند.

2- مداومت بر اسم « یا رقیب» غفلت را از دل بیرون می كند.

3- خواندن اسم « یا رقیب» به تعداد 7 مرتبه برای دفع دشمن قوی مجربست.

4- مداومت بر این اسم برای حفظ مال و عیال از جمیع بلایا نافع است. عدد كبیر « یا رقیب»، 312 مرتبه و عدد وسط آن 33 مرتبه می باشد.

39- حسیب( شمارنده – محاسب)

كَفی بِاللهِ حَسیباً - خدا برای محاسبه خلق كافی است.(14)

خداوند، تمام افعال ما را از نیك و بد بَر می شمارد و به آنچه در نهان و آشكارا انجام می شود عالم است، لذا در حدیث آمده است:

حاسِبوا أنفُسَكُم قَبلَ أن تُحاسِبوا.

ترجمه: به حساب خود رسید قبل از این كه به حساب شما برسند.(15)

خواص:

1- جهت نظم پیدا كردن در كارها روزی 80 مرتبه ذكر« یا حسیب» گفته شود.

2- جهت دفع شر دشمنی كه شرش غیر مستقیم می رسد، مداومت بر این ذكر نافع است.

40- العَفُوّ ( محو كننده گناهان- بسیار بخشنده)

إنَّ اللهَ كانَ عَفُوّاً غَفُوراً(16)- همانا خداوند آمرزنده و بخشنده است.

العَفُوُّ مُشتَقٌ مِنَ العَفو عَلی وَزنِ فَعولِ وَ العَفُوُ المَحوُ(17)

« عفو» در لغت به معنی پاك نمودن و محو كردن است. « العفو» ذات مقدسی است كه با نهایت كمال و قدرت و عظمت و جلالت خویش در صدد انتقام بر نمی آید و محو كننده گناهان مهلكه ( میراننده دل و جان ) است و به اندك بهانه ای از آنها می گذرد و بنده، هر اندازه گناه كرده باشد چون به در خانه او رود عفو می گردد:

مـا مـحـو تـجـلـی الـهـــیـم
آسوده ز حُبّ مال و جاهیمعریان ز لباس خود پرستیوارسته ز جُبّه(18)و كلاهیمهـمواره بـه مسنـد قـنـاعـتدر كشـور فـقـر پـادشـاهیمداریم امـید عفـو، هـر چـنـدمستـغـرق لـُجـّه(19)گـنـاهـیـم خواص:

1-به جهت محو و بخشوده شدن گناهان و كسب نورانیت در طی شبانه روز بر اسم « العفو» مداومت شود.

2- جهت رفع وسواس در عبادات و نجاسات، این ذكر زیاد خوانده شود.

3- مداومت بر اسم شریف« العفو» جهت آمرزش گناهان و توفیق یافتن به توبه، نافع است.

4- در مفاتیح النجاة نقل كرده اند كه هر كس این ذكر را بسیار بخواند وسواس از او زایل شود.

41- الوكیل( كفیل، قائم به حفظ حقوق)

وَ كَفی بِاللهِ وَكیلاً - و خداوند برای نگهبانی و كفالت عالم، كافی است.(20)

خداوند متعال بهترین كفیل و وكیل است و تمام انسانها باید به او اعتماد كنند. او ایشان را كفایت می كند همچنان كه در قرآن مجید می فرماید: حَسبَنَا اللهُ وَ نِعمَ الوَكیلُ(21)

و یا: وَ مَن یَتَوَكَّل عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسبُهُ.(22)

خواص:

1- به جهت مصونیت در هنگام شنا در دریا( به شرط رعایت اصول عقلانی یعنی آشنایی با شنا یا طوفانی نبودن دریا)، 66 مرتبه ذكر « الوكیل» خوانده شود.

2- برای مصون ماندن خانه و اثاثیه و اتومبیل از خطرات و آفات و آتش سوزی، 66 مرتبه ذكر « الوكیل» خوانده شود.

3- به جهت رفع شرّ دشمن، 66 مرتبه ذكر « الوكیل» خوانده شود.

42- مُقیت( حافظ، نگهبان)

وَ كانَ اللهُ عَلی كُلِّ شَیءٍ مُقیتاً - و خداوند بر همه نیك و بد اعمال خلق مراقب است.(23)

المُقیتُ مَعناهُ الحافِظُ الرَّقیب وَ یُقالُ بَل هُوَ القَدیرُ(24)- « مقیت»، به معنی نگهبان و محافظ دائمی است و به معنای توانمند نیز آمده است.

در كتاب بحارالانوار به معانی متعدد زیر نیز آمده است: حافظ، نگهبان و صاحب قدرت و سیطره كامل بر ممكنات و آفریننده رزقها و طعامها و رساننده آنها به جمیع اعضای بدنها.

خواص:

1- به جهت شفا پیدا كردن مریضی كه مأیوس از زندگی است اسم « المقیت» را به تعدادی كه جا بشود در ظرفی نوشته، روی آن آب ریخته و به مریض بنوشانند.

2- به جهت وسعت رزق در شبانه روز 55 مرتبه ذكر « المقیت» خوانده شود( مداومت بر این اسم مبارك برای توسعه رزق لازم است.)

3- برای برآمدن حوائج و مقاصد، نوشتن این اسم بر كوزه پرآب و نوشیدن از آن مجرب است.

43و 44- محیی( زنده كننده) / ممیت( میراننده)

لا الهَ الاّ هُوَ یُحیی وَ یُمیتُ - هیچ خدایی جز او نیست كه او زنده می كند و او می میراند.(25)

« محیی»، خداست. وجود دلالت بر هستی دارد و ضد وجود، نیستی و عدم است. تمام موجودات و مخلوقات مسبوق به عدم هستند.(26) خداوند متعال، حیات و ممات را از سر حكمت و برای آزمودن جوهر حقیقی ما خلق كرده است: الَّذی خَلَقَ المَوتَ وَ الحَیوةَ لِیَبلُوَكُم أَیُّكُم أحسَنُ عَمَلاً - اوست خدایی كه مرگ و زندگانی را آفرید تا ( جوهره) شما را به نیك و بد عملتان بیازماید.(27)

او برای موجودات حیات را قرار داده و جز وجه او، هر موجودی كه حیات دارد ممات هم دارد: كُلُّ مَن عَلَیها فانٍ وَ یَبقی وَجهُ رَبِّكَ ذُوالجَلالِ وَالاكرامِ(28)

خواص محیی:

هر كسی مدت یك اربعین ( 40 روز ) بر اسم « یا محیی» مداومت كند و هر روز به تعداد 1740 مرتبه آن را بگوید، عالِم گردد؛ به نوعی كهدر فهم و ادراك و حافظه خود متحیر گردد و چیزی برای وی مجهول نماند و در هر موقعی بخواهد هر مساله و هر مشكلی كه لاینحل باشد، با خواندن این اسم باذن الله معلوم كند.

خواص ممیت:

هر گاه نفس اماره بر شخصی غالب گردد و او بخواهد نفس را تحت سیطره خویش در آورد، در موقع خواب، دست بر سینه خود نهد و 100 مرتبه بگوید« یا ممیت» و آنقدر تكرار كند تا بخوابد، خدا او را بر نفسش مسلط فرماید. اگر در آخر ماه به نیت قلع و قمع هر جباری، 1001 مرتبه بخواند، آن ستمگر هلاك شود. ختم این اسم برای دفع خصم به مدت چهل روز، هر روز 1470 مرتبه مجرب است.

45- نعم المولی و نعم النصیر( چه خوب سرپرست و یاوری!)

وَ ان تَوَلَّوا فَاعلَمُوا أنَّ اللهَ مَولیكُم نِعمَ المَولی وَ نِعمَ النَّصیرُ

ترجمه: و اگر آن كافران به دین خدا پشت كرده اند، شما مومنان غم مخورید و بدانید كه خدا سرپرست شماست؛ چه خوب سرپرستی! و چه خوب یاوری!

خواص:

1-جهت رفع حاجات هر روز 350 مرتبه ذكر« نعم المولی و نعم النصیر» خوانده شود.

2- به جهت دفع خصم و غالب شدن به دشمن، هنگام بروز خطر از جانب آن بر خواندن این اسم به تعداد 350 مرتبه در هر روز مداومت شود و برای گرفتن نتیجه سریعتر، روز جمعه بعد از طلوع آفتاب خدا را به این اسم بخوانید. ( به همین تعداد)

46- قوی ( توانا – قدرتمند)

إنَّ اللهَ قَوِّیٌ شَدیدُ العِقابِ - همانا خدا توانا و سخت كیفر است.(29)

قدرت و قوت را غالباً توانایی معنا می كنند. خداوند متعال، قوی است و قدرت او عین ذات اوست نه اضافه بر ذات؛ یعنی خداوند، قادر به ذات است نه قادر به قدرت؛ چون قدرت خدا ذاتی است نمی توان گفت كه خدا هست ولی قدرت ندارد، لذا در دعای عدیله این گونه می خوانیم: كانَ قَویّاً قَبلَ وُجودِ القُدرَةِ وَ القُوَّةِ

ترجمه: قوی بود خداوند قبل از آن كه قدرت را خلق كند.

خدا، خالق قدرت و توانبخش موجودات و قوی مطلق است و تمام ممكنات واجد صفت ضعفند(30) « لا حَولَ وَ لا قُوَّةَ الاّ بِاللهِ».

خواص:

برای سرنگون كردن دشمن، مقداری آرد را خمیر كرده و تعداد 1000 گلوله به اندازه فندق از آن تهیه كنند. در حین ساخت گلوله ها به هر گلوله یك مرتبه ذكر « القوی» بخوانند و تدریجاً آنها را به یك یا چند پرنده حلال گوشت در یك یا چند روز بدهند تا آن را بخورند.

پاورقی:

1- بقره/ 133.

2- بقره/ 133.

3- بقره/ 158.

4- بخشنده و عطاكننده پاداش ارزنده.

5- دعای رجبیه: بحارالانوار/ ج47/ ص36/ روایت35/ باب4.

6- بقره/ 173 و 182 و 199- آل عمران/ 31- مائده/ 34 و 39 و 98- انفال/ 69- توبه/5 و 99 و 102- نور/62- حجرات/14- ممتحنه/12- مزمل/20.

7- آل عمران/ 8 و ص/ 35.

8- یعنی در ازای چیزی كه می بخشد، توقع بازگشتی ندارد.

9- دعای رجبیه: بحارالانوار/ ج47/ ص36/ روایت35/ باب4

10- آل عمران/ 38.

11- آل عمران/ 98.

12- آل عمران/ 98.

13- نساء/1.

14- نساء/6 و احزاب/39

15- بحارالانوار/ ج77/ ص183/ روایت 10/ باب 7 و نیز: بحارالانوار/ ج71/ ص265/ روایت 8/ باب 76 و بحارالانوار/ ج8/ ص145/ روایت 67/ باب23 ( حاسبوا نفوسكم ... ).

16- نساء/ 43.

17- بحارالانوار/ ج4/ ص199/ روایت 2/ باب 3 ( بیان).

18- ردایی كه بر دوش افكنند.

19- دریای عمیق.

20- نساء/ 81 و 132 و 171- احزاب/ 3 و 48.

21- آل عمران/ 173: خدا ما را بس است و هم او بهترین وكیل در امور ماست.

22- طلاق/3: هر كس كه به خدا توكل كند، خداوند بر كار او بسنده است.

23- نساء/ 85.

24- بحارالانوار/ ج4/ ص203/ روایت2/ باب3 ( بیان)

25- اعراف/ 158 و دخان/8.

26- یعنی زمانی بوده كه آنها وجود نداشته اند و بعداً به اراده الهی به وجود آمدند.

27- ملك/2.

28- همگان بر او می میرند و وجه پروردگار صاحب شوكت و بخشایشگرت باقی می ماند.

29- انفال/52.

30- یعنی ضعیفند.

لینك ها :

رموز اسماء الهی(1) 

رموز اسماء الهی(2) همه مردم او را دوست می دارند! 

رموز اسماء الهی(3) راه یافتن به امور پنهانی 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین