تبیان، دستیار زندگی
توی باغچه عروسی بود. عروسی خانم شاپرک و آقای سنجاقک. خاله کارتونک از چند روز قبل خواب و استراحت نداشت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عروسی در باغچه
عروسی در باغچه

توی باغچه عروسی بود. عروسی خانم شاپرک و آقای سنجاقک. خاله کارتونک از چند روز قبل خواب و استراحت نداشت.

شب تا صبح تار می بافت و صبح تا شب برای اهالی باغچه لباس می دوخت. لباس های قشنگ، رنگ و وارنگ برای خانم شاپرک لباس تور توری عروسی. برای آقای سنجاقک کت و شلوار دامادی. برای خانم ملخک پروانه خانم و ننه کفشدوزک لباس های رنگارنگ چین دار و بلند گل دار و قشنگ دوخته بود.

روز عروسی همه لباس های قشنگ خودشان را پوشیدند. دست بچه هایشان را گرفتند و تلق تالاق راه افتادند و رفتند عروسی. خاله کارتونک هم نخ و سوزش را برداشت، لباسش را پوشید آماده شد به عروسی برود که تق تق تق یکی به در زد . خاله دوید و رفت در را باز کرد خانم مورچه ریزه پشت در بود، تا خاله کارتونک را دید خندید و گفت: «خاله جان لباسم آماده است؟» خاله با دست روی دستش کوبید و گفت : «آخ آخ آخ مورچه ریزه جان دوست مهربان، یادم رفت برای تو لباس بدوزم.»

خانم مورچه ریزه دلش پر از غصه شد. به خاله کارتونک گفت:» خاله جان زود دست به کار بشو برایم یک لباس بدوز.»

خاله با غصه  سرش را تکان داد و گفت: «مورچه ریزه جان پارچه ندارم. هر چه پارچه بافته بودم برای همسایه ها لباس دوختم.»

خانم مورچه ریزه آهی کشید و گفت: «انگار قسمت نیست من به عروسی بیایم.»

و راه افتاد تا به لانه اش برود که صدایی شنید.

عروسی در باغچه

خانم ملخک تور سر عروس خانم را به دست گرفته بود و به طرف لانه ی خاله کارتونک می آمد. خاله پرسید: «چی شده؟»

خانم ملخک تور سر عروس را به خاله کارتونک داد و گفت: «خاله جان تور سر عروس خیلی بلند است. توی شاخه و برگ های باغچه گیر می کنه، می شود آن را کوتاه کنی؟»

خاله خندید و گفت: «البته.» و با خوش حالی دست خانم مورچه ریزه را گرفت و به لانه اش رفت.

آن شب توی عروسی به همه خوش گذشت. بیشتر از همه به خانم مورچه ریزه که لباسش مثل تور سر عروس بود و کنار عروس خانم نشسته بود و آن را به همه نشان می داد!

معصومه ذباح_کیهان بچه ها

تنظیم:نعیمه درویشی_تصویر:مهدیه زمردکار

مطالب مرتبط

کرم کاهو

دردسر خانم عنکبوته

آقای تنبل

گلابی های بلندترین درخت

پینه دوزهای تنبل

پری کوچولو و عروسک شیشه ای

چه روز گرمی!

«دخترک و دهکده زیبا»

اگه می تونی منو بگیر

عمو هندوانه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.