تبیان، دستیار زندگی
خرپا شبکه ای است متشکل از چندین عضو که سر هایشان به هم متصل شده اند و مجموعاً یک سازه صلب را تشکیل داده اند. عضو های سازنده خرپاها می توانند از جنس تیر آهن، نبشی، میله، برخی انواع پروفیل ها و... باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خرپاها

خرپاها

خرپا شبکه ای است متشکل از چندین عضو که سر هایشان به هم متصل شده اند و مجموعاً یک سازه صلب را تشکیل داده اند. عضو های سازنده خرپاها می توانند از جنس تیر آهن، نبشی، میله، برخی انواع پروفیل ها و... باشد.

خرپاها
خرپاها
خرپاها

اعضای خرپاها را معمولاً با جوش، پرچ، پیچ و یا پین های بزرگ به هم متصل می نمایند.

خرپاها
خرپاها

خرپاها علی رقم اینکه وزن کمی دارند، می توانند نیروهای زیادی را تحمل نمایند و لذا برای ساخت بسیاری از سازه ها مقرون به صرفه می باشند. خرپاهای متداولی که حتماً با آن ها برخورد داشته اید عبارتند از پل ها، سقف سالن ها، دکل های برق، جرثقیل ها و سازه های مشابه

خرپاها
خرپاها
خرپاها

البته در سطح دانشجویی و دانش آموزی نیز حتماً با خرپاهایی از جنس ماکارونی (پل های ماکارونی) برخورد کرده اید.

خرپاها

خرپایی را که اعضای آن در یک صفحه قرار داشته باشند خرپای صفحه ای می نامند مانند خرپاهایی که در ساخت پل ها به کار می روند و معمولاً به صورت یک زوج هستند که در طرفین پل قرار می گیرند و با چند میله عرضی به هم متصل می شوند.

خرپاها

جزء اصلی سازنده خرپاهای صفحه ای مثلث می باشد، یعنی سه میله که سرهایشان توسط پین به هم متصل شده باشد و یک قاب صُلب را تشکیل دهند.

خرپاها

خرپاهایی را که روی یک مثلث اصلی ساخته می شوند خرپای ساده می گویند مانند خرپاهای زیر:

خرپاها

اگر به خرپای ساده (که صلب می باشد) یک یا چند عضو بیشتر از اعضایی که برای صلب ماندن خرپا مورد نیاز می باشند اضافه نماییم، خرپانا معین خواهد شد مانند خرپای زیر

خرپاها

خرپاهای فضایی همتای سه بعدی خرپاهای صفحه ای می باشند. جزء سازنده خرپاهای فضایی نیز به صورت هرمی چهار وجهی ساخته شده از 6 عدد میله که سر هایشان با مفصل به هم متصل شده باشد می باشد.

خرپاها

اگر به یک خرپای سه بعدی ساده که به حالت صلب می باشد یک یا چند عضو اضافه نماییم، خرپا نامعین خواهد شد.

طراحی یک خرپا شامل تعیین نیروهای وارده به تمام اعضای آن انتخاب اعضای سازنده با قطر مناسب برای خرپا می شود. تحلیل خرپاها روش های مختلفی دارد که در این جا از اشاره به آن ها خودداری می کنیم.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه : پوریا میرعشقی

تنظیم : نسرین صادقی