سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ملاصدرا فیلسوفی برای تمام اعصار است. او فلسفه‌ای را بنا نهاد كه هر چند توانمندی‌های آن در زمانه خود امکان بروز نیافت، اما دیری نپایید كه نوآوری‌های مبارك او توجه صاحب‌نظران را به خود جلب كرد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ملاصدرا به روایت ما

ملاصدرا

کتاب «ملاصدرا به روایت ما» به كوشش مجتبی حسین‌سرایی، رضا كایدزاده، فیلیپ (علی) لنسل، یاسین شكرانی، سید محمد منافیان و زهیر انصاریان توسط نشر چاپ و نشر بین‌الملل و با نظارت دكتر رضا اكبری منتشر شد.

این كتاب در شش فصل و در موضوعات هستی، معرفت، نفس، دین، اخلاق و هنر از نگاه ملاصدرا به چاپ رسیده است.

در بخشی از مقدمه این كتاب آمده است: ملاصدرا فیلسوفی برای تمام اعصار است. به حق باید او را فیلسوفی دانست كه اندیشه را با عمل، وحی را با عقل، و ذوق را با نقل پیوند زد و فلسفه‌ای بنا نهاد كه هر چند توانمندی‌های آن در زمانه خود امکان بروز نیافت، اما دیری نپایید كه نوآوری‌های مبارك او توجه صاحب‌نظران را به خود جلب كرد.

جذب بزرگانی چون ملاهادی سبزواری، علامه طباطبائی و شهید مطهری به اندیشه‌های صدرالمتألهین را نباید كوچك انگاشت.

این كتاب از شش فصل تشكیل‌ شده است.

در فصل اول (هستی‌شناسی صدرایی) مؤلف (مجتبی حسین‌سرایی) پیرامون هستی به عنوان نخستین اصل در مابعدالطبیعه، نگاه مابعدالطبیعی به چیستی اشیاء، اصالت وجود، ماهیت و وجود، وحدت و كثرت، علیت و وجود، حركت جوهری، و زمان‌ و مكان از نگاه ملاصدرا بحث می‌كند.

ملاصدرا فیلسوفی برای تمام اعصار است. او فلسفه‌ای را بنا نهاد كه هر چند توانمندی‌های آن در زمانه خود امکان بروز نیافت، اما دیری نپایید كه نوآوری‌های مبارك او توجه صاحب‌نظران را به خود جلب كرد

در فصل دوم (معرفت‌شناسی صدرایی) مؤلف (رضا كایدخورده) به بررسی معرفت‌شناسی شناخت، ماهیت علم، تقسیمات مختلف علم، نحوه حصول ادراك، وجود ذهنی، اقسام معقولات و قضایا، مبناگروی و هستی‌شناسی شناخت در آراء صدرالدین شیرازی می‌پردازد.

در فصل سوم (نفس‌شناسی صدرایی) مؤلف (فیلیپ لنسل) پس از بررسی آرای ملاصدرا در باب علم‌النفس، انواع نفس و تعریف آن، جوهریت نفس، براهین اثبات وجود نفس، تجرد نفس، رابطه نفس و بدن، تكامل نفس، قوای نفس و تحلیل آن، می‌كوشد تا نوآوری‌های ملاصدرا را در نفس‌شناسی ظاهر كند.

در فصل چهارم كه مؤلف (یاسین شكرانی) به (دین‌شناسی صدرایی) می‌پردازد با طرح و بررسی عناوینی همچون خداشناسی، صفات خدا، شرور، وحی و اعجاز، مرگ و جاودانگی، حركت جوهری، معاد، تناسخ و جایگاه عقل، ضرورت تزكیه در دین‌شناسی ملاصدرا را نشان می‌دهد.

در فصل پنجم (اخلاق‌شناسی صدرایی) مؤلف (سید محمد منافیان) با بررسی جایگاه علم اخلاق در معرفت بشری و بررسی آرای ملاصدرا در باب نفس انسانی و قوای آن، خلق حال و ملكه، اراده و اختیار، فضیلت و عدالت، حسن و قبح، و لذت و سعادت از نظر ملاصدرا، داعیه‌دار استنباط یك نظام «فلسفه اخلاق» از فلسفه ملاصدرا است.

در فصل پایانی (فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی صدرایی) مؤلف (زهیر انصاریان) با طرح مسائلی چون فلسفه هنر، زیبایی‌شناسی و نگاه فلسفی در مقوله هنر و زیبایی، به نوعی استنباط از حكمت صدرایی دست می‌زند كه در نوع خود بدیع است.

در پایان می‌توان گفت این كتاب سعی داشته است تا دایره‌المعارفی منسجم از آرای صدرالدین شیرازی (هستی، معرفت، نفس، دین، اخلاق و هنر) باشد.

كتاب «ملاصدرا به روایت ما» در  290 صفحه با قیمت 27000 ریال و شمارگان 3000 نسخه  منتشر گردیده است.


تهیه و تنظیم: گروه کتاب تبیان - محمد بیگدلی
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین