تبیان، دستیار زندگی
رجب‌زاده شعر دفاع مقدس را کلی خواند و گفت: در شعر همه شاعران می‌توان مفاهیمی چون «لاله»، «شهید» و «جبهه» را دید که در واقع یکسری کلیات هستند و در این اشعار به جزئیات پرداخته نشده است؛ درحالی که باید از جزء به کل رفت. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شاعران باید کتاب‌‌ها و خاطرات جنگ را بخوانند

دفاع مقدس و ادبیات ما

شعر دفاع مقدس بسیار کلی است و به جزئیات و واقعیات نپرداخته است. کریم رجب‌زاده شاعر  با اعلام این مطلب گفت: ادبیات دفاع مقدس را می‌توان در دو ژانر ادبیات داستانی و خاطره و شعر در نظر گرفت؛ اما من فکر می‌کنم شعر وضعیت بهتری را به نسبت ادبیات داستانی پیدا کرده است.

وی یکی از آفت‌های ادبیات دفاع مقدس، خصوصا شعر، را پرداخت‌های ضعیف در آن دانست و گفت: اگرچه هرچه از جنگ دور بشویم، بهتر می‌شود به آن پرداخت؛ اما من اکنون پرداختن به ادبیات دفاع مقدس را خیلی ضروری نمی‌دانم؛ چون کارهای بسیار ضعیفی در این حوزه سروده می‌شود.

رجب‌زاده شعر دفاع مقدس را کلی خواند و گفت: در شعر همه شاعران می‌توان مفاهیمی چون «لاله»، «شهید» و «جبهه» را دید که در واقع یکسری کلیات هستند و در این اشعار به جزئیات پرداخته نشده است؛ درحالی که باید از جزء به کل رفت.

او در ادامه خاطرنشان کرد: در شعر برخی شاعران مفاهیمی چون شمشیر و سنان می‌آید؛ در حالی‌که اکنون در عصر موشک هستیم.

اگرچه هرچه از جنگ دور بشویم، بهتر می‌شود به آن پرداخت؛ اما من اکنون پرداختن به ادبیات دفاع مقدس را خیلی ضروری نمی‌دانم؛

این شاعر همچنین گفت: ما اکنون در حال تربیت شاعرانی هستیم که به این سمت‌وسو بروند و شعر جنگ بسرایند؛ اما این کار بدی است؛ زیرا اگر شاعری دغدغه داشته باشد، خودش به سراغ آن می‌رود.

رجب‌زاده تربیت شاعر برای سرایش در حوزه خاصی را با اصل شعر در تناقض دانست و گفت: اسم این کار حمایت نیست؛ با این کار شعر را کانالیزه می‌کنند؛ در حالی‌که شعر خودجوش است و این کار شعر و کلا هنر را زیر سوال می‌برد.

او نتیجه این کار را به وجود آمدن شعرهای متوسط دانست و گفت: این کار باعث می‌شود تا همه اشعار در حد متوسط باقی بمانند و ما شعر شایانی نداشته باشیم و شعر درخشان و شاعر درخشان در این حوزه نبینیم؛ زیرا دغدغه این شاعران، دفاع مقدس نبوده است. وی گفت: جنگ ابعاد دیگری هم بجز قهرمان‌سازی دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود.

این شاعر یکی از نکات ضروری برای شاعران را خواندن خاطرات جنگ عنوان کرد و گفت: شاعران جنگ باید کتاب‌های جنگ و خاطرات جنگ را بخوانند و اطلاعات وسیع‌تری داشته باشند.

او همچنین تاکید کرد: ما شعر را برای نسل‌های بعد می‌نویسیم و مخاطب نسل‌های بعد هم باید آن را درک کنند؛ زیرا ما اکنون شعرهای جنگ جهانی را می‌خوانیم.

تهیه و تنظیم : بخش ادبیات تبیان