تبیان، دستیار زندگی
ورزشگاه حافظییه پنجشنبه 28 / 7 / 84 برق شیراز پرسپولیس  مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 214 124 90 تعداد پاسهای كلی 166 98 68 پاسهای صحیح 45 26 19 پاسهای اشتباه 3 --- 3 پاس بلند صحیح 16 9 7 سانتر 5 2 3 سانتر صحیح 47 2...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استقلال – فجر سپاسي

برق شيراز – پرسپوليس

0 – 1

شيراز ورزشگاه حافظييه

پنجشنبه 28 / 7 / 84

برق شيرازپرسپوليس 
مجموعنيمه دومنيمه اولآمار بازي
21412490

تعداد پاسهاي كلي

1669868

پاسهاي صحيح

452619

پاسهاي اشتباه

3---3

پاس بلند صحيح

1697

سانتر

523

سانتر صحيح

472423

ضربه سر اول

1064

ضربه سر صحيح

1569

خطا

351817

دفع توپ

1899

لودادن توپ

1064

گرفتن توپ

1---1

شوت داخل چارچوب

642

شوت بيرون چار چوب

321

كرنر

413

موقعيت خطرناك

---------

سرداخل چار چوب

---------

سر بيرون چارچوب

---------

كارت زرد

431

آفسايد

%5/47%47%48درصد مالكيت توپ
مجموعنيمه دومنيمه اولآمار بازي
21986133

تعداد پاسهاي كلي

18271111

پاسهاي صحيح

361521

پاسهاي اشتباه

1---1

پاس بلند صحيح

1358

سانتر

422

سانتر صحيح

442321

ضربه سر اول

817

ضربه سر صحيح

17107

خطا

291415

دفع توپ

251411

لودادن توپ

624

گرفتن توپ

422

شوت داخل چارچوب

2---2

شوت بيرون چار چوب

431

كرنر

413

موقعيت خطرناك

22---

سرداخل چار چوب

33---

سر بيرون چارچوب

1---1

كارت زرد

532

آفسايد

%5/52%53%52درصد مالكيت توپ


برتري نسبي پرسپوليس

از لحاظ آمار در كل بازي برتري نسبي با پرسپوليس بود به غير از تعداد سانتر كه برق با 16 و پرسپوليس با 13 برتري با برق بود ولي از هيچكدام از سانترهايش نتوانست استفاده كند و ضربه سري را روانه دروازه حريف كند و در تعداد خطاها 17 براي پرسپوليس و 15 براي برق بود در لو دادن توپ 25 براي پرسپوليس و 18 براي برق بود در تعداد شوت هر دو تيم تقريباً برابر بودند ولي دقت ضربات شوت پرسپوليس با 4 شوت داخل چارچوب بهتر از برق بود و در موقعيت خطرناك هر دو تيم برابر بودند و در ضربات سر بطرف دروازه برتري كامل با پرسپوليس بود در نيمه اول پرسپوليس با بازي تك ضرب و نزديك بهم و پاسكاري ريز بازي را اداره كرد و در فاز حمله حركت نكردن بازيكنان و مهاجمان باعث شد كه فرصت خوبي در كل بازي نصيب آنها نشود و طبق روال گذشته چشم به پرتاب هاي علي اوتي و ضربات شروع دوباره و ايستگاهي داشتند همچنين در اواخر نيمه اول سرعت اوليه بازي گرفته شد و پرسپوليس هيچ برنامه اي در كل بازي براي رسيدن به گل نداشت و مي توان تيم بي تاكتيك و بي برنامه را نام اين تيم در اين فصل تا اين جاي كار انتخاب كرد تيمي كه از لحاظ فني و تاكتيكي مريض است چون با برنامه هاي دهه 60 نمي توان با فوتبال مدرن امروز جنگيد.

آناليز گل پرسپوليس

پاس اشتباه كريميان بازيكن برق به اسدي رسيد و او هم با يك پاس به كاظميان بازي را از فاز دفاع به حمله انتقال داد كه در اين گل حركت ضربدري عليزاده قابل توجه است كه با اشتباه مهدي عيني اشتباهات برق كامل شد و اپيدمي گل به خودي مدافعان در ليگ نيز سرايت داشته باشد.(پس از تيم ملي و جام باشگاههاي آسيا)

استقلال – فجر سپاسي

0-0

تهران ورزشگاه آزادي

جمعه 29 / 7 / 84

فجر سپاسي شيراز

استقلال

 فجر سپاسي شيراز

استقلال

استقلال فقط شانس كم داشت و تمركز

از لحاظ آمار برتري كامل در مجموع بازي با استقلال بود و در تعداد پاسهاي صحيح با 217 و سانتر 38 و موقعيت خطرناك 8 و تعداد كرنر 8 مي توان فاصله زياد اين اعداد را با آمار فجر بارزترين دليل اين برتري دانست.

از لحاظ فني در نيمه اول در ده دقيقه اول تيم فجر بهتر و موثرتر ظاهر شد و در بقيه بازي با شوتهاي از راه دور و حركت از كناره ها سعي داشت در ضد حملات به گل برسد و استقلال پايه حملات خود را با ارسال توپهاي تو عمق و پشت مدافعين و حملات سمت چپ خود پايه ريزي كرده بود و موفق شد در نيمه اول با %54 در صد مالكيت توپ همه كار انجام دهد به غير از گل زني و در نيمه دوم فجر كاملاً به كار دفاعي روي آورد و ضربات اول را خوب زد و ارتباط بين بازيكنان استقلال را خوب قطع مي كرد و با توجه به حملات و موقعيتهاي زياد استقلال امتيازهاي اين بازي بطور مساوي تقسيم شد.

مجموع

نيمه دوم

نيمه اول

آمار بازي

143

73

70

تعداد پاسهاي كلي

109

51

58

پاسهاي صحيح

32

20

12

پاسهاي اشتباه

2

2

---

پاس بلند صحيح

9

5

4

سانتر

1

---

1

سانتر صحيح

56

37

19

ضربه سر اول

6

4

2

ضربه سر صحيح

12

7

5

خطا

69

39

30

دفع توپ

22

10

12

لودادن توپ

7

4

3

گرفتن توپ

2

---

2

شوت داخل چارچوب

2

---

2

شوت بيرون چار چوب

3

1

2

كرنر

1

1

---

موقعيت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بيرون چارچوب

3

2

1

كارت زرد

---

---

---

آفسايد

مجموع

نيمه دوم

نيمه اول

آمار بازي

276

154

122

 تعداد پاسهاي كلي

217

124

93

پاسهاي صحيح

53

29

24

پاسهاي اشتباه

6

1

5

پاس بلند صحيح

38

28

10

سانتر

12

8

4

سانتر صحيح

59

24

35

ضربه سر اول

14

6

8

ضربه سر صحيح

16

8

8

خطا

22

9

13

دفع توپ

27

13

14

لودادن توپ

11

5

6

گرفتن توپ

5

2

3

شوت داخل چارچوب

10

5

5

شوت بيرون چار چوب

8

4

4

كرنر

8

2

6

موقعيت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

3

2

1

سر بيرون چارچوب

3

1

2

كارت زرد

1

---

1

آفسايد