تبیان، دستیار زندگی
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می ‌دهد که در سال گذشته، رکود در بازار مسکن، تهران را......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وضعیت خراب مسکن در تهران

مسکن مهر

بخش اقتصاد-  آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته، رکود در بازار مسکن، تهران را بیش از تمامی شهرهای بزرگ ایران متاثر کرده است.

به گزارش ایلنا و براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، در حالی که سطح کل زیربنای طبقات مندرج در پرونده‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های مناطق شهری کشور با کاهش 17.8 درصدی در سال 88 نسبت به سال 87  روبرو شد، این رقم در شهر تهران به 34.3 و در سایر شهرهای بزرگ به 12.6 درصد رسیده است که بیان ‌گر این است که رقم کاهش در این بخش برای تهران حدود 2 برابر متوسط کشوری و نزدیک به 3 برابر سایر شهرهای بزرگ است.

هم چنین طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های مناطق شهری کشور در سال 88 معادل21.7 درصد کاهش را نسبت به سال 1387 نشان می ‌دهد که در این بین، تهران با کاهش 47.7 درصدی، بیشترین کاهش در کشور را تجربه کرده است. این رقم در سایر شهرهای بزرگ کشور 23.4 درصد کاهش را نشان می ‌دهد که بیانگر این است که کاهش تعداد پروانه‌ های ساختمانی در تهران بیش از 2 برابر متوسط کشوری و سایر شهرهای بزرگ کشور بوده است.

در بخش تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های مناطق شهری کشور نیز متوسط کشوری در این بخش کاهش 16.7 درصدی در سال 88 را نشان می‌دهد که این کاهش در تهران و سایر شهرهای بزرگ به ترتیب اعداد 45.3 درصد و10.9  درصدی را نشان می ‌دهد که بیانگر این است که پایتخت در این بخش نزدیک به 3 برابر متوسط کشوری و 4 برابر متوسط سایر شهرهای بزرگ، کاهش در تعداد واحد های مسکونی را تجربه کرده است.

نگاهی به جداول بانک مرکزی نشان می ‌دهد که در بین شهرهای بزرگ کشور و براساس تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره، تنها شهر کرمان موفق به فائق آمدن بر رکود حاکم بر بخش مسکن بوده و شهر اهواز نیز پس از تهران در قعر این جدول به سر می‌برد.

با این حال اگر تعداد پروانه‌های ساختمانی ملاک گرفته نشده و درصد تغییر زیربنا به عنوان شاخص مدنظر قرار گیرد، شهرهای اردبیل، ارومیه، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه و یزد به مدد سیاست‌های اعمال شده در شهرداری‌های آن شهرها، موفق به رشد ساخت و ساز شده‌اند و شهرهای شیراز و اهواز، حتی اوضاع نابسامان‌ تری نسبت به تهران را تجربه کرده‌اند.

کارشناسان مسکن بر این باورند که با وجود رکود در بخش ساخت و ساز مسکن به دلیل افزایش غیرمتعارف سال‌ های گذشته و کاهش قدرت خرید مردم در سال ‌های اخیر، سیاست ‌های شهرداری ‌ها در این بخش نیز جزو عوامل تاثیرگذار در شدت‌ بخشی به این رکود یا خروج از آن است و از این رو اعتقاد دارند که سیاست‌ های شهرداری تهران که با وجود رکود عمیق در بازار مسکن، انعطاف ‌های لازم را در بحث عوارض پرداختی بابت ساخت و ساز از خود نشان نمی ‌دهد از اصلی ‌ترین دلایل رکود عمیق بازار مسکن در پایتخت است.

منبع: خبرگزاری کار ایران

تنظیم برای تبیان:

ریحانه حمیدی فر