تبیان، دستیار زندگی
براساس دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری یارانه نقدی از اول مهرماه امسال یعنی پنجشنبه هفته جاری.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چه قدر یارانه می گیریم؟

هدفممندی یارانه ها

بخش اقتصاد- به گزارش خبرنگار مهر، براساس دستور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری یارانه نقدی از اول مهرماه امسال یعنی پنجشنبه هفته جاری به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.

بررسی جدیدترین برآوردها نشان می دهد که میزان ماهیانه یارانه نقدی هر یک از اقشار آسیب پذیر حدود 44 هزار تومان و سایر اقشار جامعه حدود 24 هزار تومان خواهد بود.

برآوردهای انجام شده نشان می دهد دولت در مرحله اول به حدود 61 میلیون ایرانی یارانه نقدی پرداخت خواهد شد، البته دولت قصد دارد یارانه نقدی را به حساب سرپرست خانوار واریز کند.

براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می ‌یابد.

بر همین اساس، اگر 50 درصد اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها را محاسبه کنیم، رقم 10 هزار میلیارد تومان به ‌دست می‌آید که بابت یارانه نقدی به مردم تخصیص خواهد یافت.

مبلغ یارانه نقدی در صورت توزیع مساوی؛ ماهانه 27332 تومان

حال اگر فرض را بر این بگیریم که حدود 61 میلیون ایرانی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده اند، یارانه نقدی بگیرند، در این صورت هر ایرانی - در صورت توزیع برابر یارانه نقدی میان مردم - 163هزار و  934 تومان یارانه نقدی در سال آینده خواهد گرفت.

هم چنین اگر رقم  163هزار و 934 تومان را بر 6 ماه باقی مانده از سال تقسیم کنیم، رقم 27 هزار و 322 تومان حاصل می شود که سهم هر ایرانی از یارانه نقدی در ماه - درصورت توزیع مساوی یارانه بین ایرانیان - خواهد بود.

اقتصاد رفاه و رابطه آن با تورم

مبلغ یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر

با توجه به اظهارات شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر این که 10.5 میلیون نفر قشر آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی از یارانه بیشتری برخودار خواهند شد. براساس برنامه دولت، یارانه نقدی این قشر بیش از 10 درصد سایر اقشار جامعه خواهد بود.

حال سهم این 10.5 میلیون نفر از 61 میلیون نفر کل مشمولان دریافت یارانه در مرحله اول حدود 17 درصد می شود که با اضافه شدن 10 درصد دیگر، سهم 27 درصدی از رقم 10 هزار میلیارد تومان میزان یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر را مشخص می کند. برهمین اساس، احتمالا 2700 میلیارد تومان یارانه نقدی میان اقشار آسیب پذیر توزیع خواهد شد.

بدین ترتیب رقم یارانه نقدی هر یک از اقشار آسیب پذیر سالیانه 257 هزار و 142 تومان می شود. به عبارتی، اگر این رقم را بر 6 ماه باقی مانده از سال تقسیم کنیم، رقم یارانه نقدی ماهانه  هر یک از افراد این قشر جامعه حدود 43 هزار تومان می شود.

مبلغ یارانه نقدی سایر اقشار

در عین حال، رقم یارانه نقدی 50.5 میلیون ایرانی دیگر نیز از رقم 7300 میلیارد تومان اعتبار باقی مانده تامین خواهد شد. سهم هر نفر از این رقم در شش ماه باقی مانده از سال 144هزار و 554 تومان - یعنی ماهانه حدود 24 هزار تومان - خواهد بود.

پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود: مبلغ یارانه نقدی تعیین شده است ولی فعلا اعلام نمی کنیم، ضمن اینکه ظاهرا قرار است رئیس جمهور به صورت رسمی مبلغ یارانه نقدی هر ایرانی را اعلام کند.