تبیان، دستیار زندگی
مرد قرن بیستم در بسیاری از مسائل مربوط بحقوق خانوادگی توانسته است‏ نعل وارونه بزند و با نامهای قشنگ تساوی و آزادی، زن را اغفال كرده از تعهدات خود نسبت به او بكاهد و بر كامگیری‏های بیحساب خود بیفزاید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیرنگ مرد قرن بیستم
مرد دزد چهره

مرد قرن بیستم در بسیاری از مسائل مربوط بحقوق خانوادگی توانسته است‏ نعل وارونه بزند و با نامهای قشنگ تساوی و آزادی، زن را اغفال كرده از تعهدات خود نسبت به او بكاهد و بر كامگیری‏های بیحساب خود بیفزاید. اما در كمتر مسئله‏ای باندازه تعدد زوجات از این جهت موفقیت داشته است‏. راستی من گاهی در آثار بعضی از نویسندگان ایرانی چیزهائی می‏بینم كه‏ دچار تردید می شوم. نمیدانم ساده دلی است یا اغفال؟ یكی از این نویسندگان نظر خود را درباره تعدد زوجات این چنین نوشته‏ است: "در حال حاضر در ممالك پیشرفته، روابط زوجین متكی بر تكالیف حقوقی‏ متقابل است و بنابراین شناخت تعدد زوجات بهر شكل و عنوان (دائم یا منقطع) از جانب زن همان اندازه دشوار است كه از مرد بخواهند وجود رقبای خود را در عرصه زناشوئی تحمل كند".

من نمی‏دانم اینگونه اشخاص تصور واقعی‏شان از این مسأله همین است یا نعل وارونه میزنند؟! آیا اینها واقعا نمی‏دانند كه تعدد زوجات ناشی از یك مشكل اجتماعی است كه بر دوش تمام مردان و زنان متأهل سنگینی می كند و راه حل بهتری از تعدد زوجات تا كنون برای این مشكل پیدا نشده است؟ آیا اینها نمی‏دانند كه چشمها را رویهم گذاشتن و شعار دادن و فریاد زنده‏ باد تك همسری، و مرگ بر چند همسری دردی دوا نمی‏كند؟ آیا اینها نمی‏دانند كه تعدد زوجات جزو حقوق زن است نه حقوق مرد و ربطی بحقوق متقابل زن و مرد ندارد؟

مضحك اینست كه میگویند: "تعدد زوجات از جانب زن همان اندازه‏ دشوار است كه از مرد بخواهند وجود رقبای خود را در عرصه زناشوئی تحمل‏ كند". گذشته از اینكه مقایسه غلطی است، شاید نمی‏دانند كه دنیای‏ امروز كه این آقایان هر پدیده‏ای را باین نام جذب می‏كنند و هیچ تردیدی را در صحت رویدادهای آن روا نمی‏دارند، مرتبا از مرد می‏خواهند كه عشق زن خویش را محترم بشمارد و وجود رقبای خود را در عرصه زناشوئی تحمل كند. دنیای‏ امروز، این "ابردباری‏ها" را بنام حسادت، تعصب، فناتیسم و غیره‏ محكوم میكند. ای كاش جوانان ما لااقل از عمق جریاناتی كه از این لحاظ در غرب میگذرد اندكی آگاهی داشتند.

 کتاب نظام حقوق زن در اسلام / شهید استاد مرتضی مطهری.

برای خرید کتاب نظام حقوق زن در اسلام کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.