تبیان، دستیار زندگی
در این مسأله که رؤیا ترکیب شده عناصری است که این عناصر محصول زندگی ما است، تردیدی نیست. این عناصر به هنگام رؤیا جان می گیرند و به جولان در می آیند، اما عناصر به جولان درآمدهء رؤیا، مانند زمان بیداری قابل تطبیق و مقایسه نیستند که قابلیت تجسم آشکار در پیش چ
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علم تعبیر خواب
خواب آبی

عناصر تشکیل دهند رؤیا

در این مسأله که رؤیا ترکیب شده عناصری است که این عناصر محصول زندگی ما است، تردیدی نیست. این عناصر به هنگام رؤیا جان می گیرند و به جولان در می آیند، اما عناصر به جولان درآمدهء رؤیا، مانند زمان بیداری قابل تطبیق و مقایسه نیستند که قابلیت تجسم آشکار در پیش چشم را داشته باشند. فقط باید رابطه میان این عناصر را با زندگی واقعی مورد دقت قرار داد تا عوامل مؤثر ناپیدا را که موجب پدید آمدن رؤیا شده اند، یافت. حافظه ما در این میان جنبه های ویژه ای را عرضه می کند که با وجود قابل مشاهده بودن تا کنون توضیح قابل فهمی از آنها به دست داده نشده است و در صورت بررسی با ارزش است. رؤیا عناصری را عرضه می کند که ما نمی توانیم آنها را به عنوان جزء خود آگاهی یا تجارب هنگام بیداری بشناسیم. شخصی چیزی را در رؤیا می بیند اما به خاطر نمی آورد چگونه و کی چنین چیزی را در بیداری تجربه کرده است و نمی تواند دریابد سرچشمه خوابش کجاست و به این خاطر  سعی می کند آن را به قدرت آفرینندهء مستقلی منسوب سازد و تا موقعی که یک حادثه جدید خاطرهء محو شدهء قدیمی را در خاطرش زنده نکند پی به اصل و ریشه خوابش نمی برد.

انگیزه ها و منابع رؤیا را در مجموع می توان در چهار بخش قرار داد:

1) تحریکات حسی خارجی (عینی)

2) تحریکات داخلی (ذاتی)

3) تحریکات داخلی همه بدن

4) تحریکات روانی

دربارهء تعبیر خواب

تعبیر خواب در میان ملل گوناگون به دلیل توجیه خاص مردم به آگاهی از آینده که گمان دارند رؤیا نوعی پیشگویی آینده است، مورد نظر قرار داشته است. ملل مختلف بنا به شیوهء برخورد خاص خود با وقایع به تعبیر و تفسیر خوابها پرداخته اند و این مقوله سابقهء دیرینه دارد.

در ایران نیز مانند سایر بلاد جهان از دیرباز توجه بسیاری به رؤیا می شده است و منابع فراوانی در تعبیر خواب وجود دارد. در گذشته که به رؤیا با اعتقاد به اینکه ریشه در مسائل ماورء الطبیعه دارد برخورد می شد مضامین تعابیر صورت خاصی داشت که در ارتباط مستقیم با مذهب قرار می گرفت، اما امروزه با گسترش دامنهء علم روانشناسی و آگاهی از ویژگیهای ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه انسان، خواب به گونه ای دیگر تعبیر می شود.

کتاب تعبیر خواب را به شما کاربران عزیز معرفی می نماییم.

برای تنظیم این مجموعه سعی در آن بوده است برجسته ترین موارد تعابیر را در اختیار علاقه مندان به این موضوع قرار دهد از منابع متعدد استفاده شده است و به گونهء الفبایی که مراجعه به آن را آسان کند تعبیر صورتهای مختلف رؤیاها را از

دیدگاههای مختلف بررسی شود.

در این کتاب برتری به تعبیرهای اسلامی و معبران مسلمان تعلق گرفته است. مبنای کار تعبیر کامل ابن سیرین بوده است. از ویژگیهای مجموعه کامل التعبیر این است که به زبان قابل فهم عامه نگارش یافته و قابلیت فهم آن دشوار نیست.

معبرانی که در این مجموعه نظر آنها نقل شده است، عبارتند از:

امام جعفر صادق(ع)، ابن سیرین، دانیال، ابراهیم کرمانی، جابر مغربی، اسمعیل بن اشعث، عبدوس، جاحظ، خالد اصفهانی، فروید، تام چت ویندو ...

کتاب تعبیر خواب.

برای خرید کتاب تعبیر خواب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب رمان  و داستان کلیک کنید.

برای خرید کتب ادبیات کلیک کنید.

رای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.