تبیان، دستیار زندگی
روزى حضرت آدم علیه‏السلام در محلى نشسته بود، ناگاه شش نفر را كه سه نفر از آن‏ها سفید روى و نورانى و سه نفر از آن‏ها سیاه روى و بد منظر بودند مشاهده كرد. اتفاقاً آن شش نفر نزد آدم آمدند، سفیدرویان در سمت راست آدم و سیاه‏رویان در سمت چپ او نشستند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرسش و پاسخ از حضرت آدم (ع)

حضرت آدم علیه السلام

روزى حضرت آدم علیه‏السلام در محلى نشسته بود، ناگاه شش نفر را كه سه نفر از آن‏ها سفید روى و نورانى و سه نفر از آن‏ها سیاه روى و بد منظر بودند مشاهده كرد. اتفاقاً آن شش نفر نزد آدم آمدند، سفیدرویان در سمت راست آدم و سیاه‏رویان در سمت چپ او نشستند.

براى آدم چنین منظره‏اى شگفت آور و غیر عادى بود، بى درنگ از آن‏ها خواست خود را معرفى كنند و بعد به سمت راست خود توجه كرد و از یكى از سفیدرویان پرسید: تو كیستى؟

من عقل و خرد هستم.

آدم علیه‏السلام: جاى تو در كجاست؟

جاى من در مغز و دستگاه اندیشه انسان است.

آدم علیه‏السلام از سفیدروى دیگر پرسید: تو كیستى؟

من مهر و عطوفت هستم.

آدم علیه‏السلام: جاى تو در كجاست؟

جاى من در دل انسان است.

آدم علیه‏السلام از سومین نفر از سفید رویان پرسید: تو كیستى؟

من حیا هستم.

آدم علیه‏السلام جاى تو در كجاست؟

جاى من در چشم انسان است.

به این ترتیب، آدم علیه‏السلام فهمید كه مركز و مظهر عقل مغز است، مركز و مظهر مهر و عاطفه قلب است و مظهر و مركز حیا، چشم مى‏باشد.

آن گاه حضرت آدم علیه‏السلام به سمت چپ نگریست و از سیاه‏رویان خواست تا خود را معرفى كنند. از یكى از آن‏ها پرسید:

تو كیستى؟

من خودخواهى و كبر هستم.

آدم علیه‏السلام جاى تو در كجاست؟

جاى من در مغز و دستگاه اندیشه انسان است.

آدم علیه‏السلام: مگر عقل در آن جا قرار نگرفته است؟

چرا، ولى هنگامى كه من در آن جا مستقر مى‏شوم، عقل فرار مى‏كند.

آدم از دومین نفر از سیاه‏رویان پرسید: تو كیستى؟

من رشك و حسد هستم.

آدم علیه‏السلام: جاى تو در كجاست؟

جاى من در دل است.

آدم علیه‏السلام: مگر مهر و عاطفه در آن جا قرار نگرفته است؟

چرا، ولى وقتى كه من در آن جا جاى مى‏گیرم مهر و عاطفه بیرون مى‏رود.

آدم علیه‏السلام از سومین نفر از سیاه رویان پرسید: تو كیستى؟

من طمع و آز هستم.

آدم علیه‏السلام: جاى تو در كجاست؟

جاى من در چشم است.

آدم علیه‏السلام: مگر حیا در آن جا جاى نگرفته است‏

چرا، ولى زمانى كه من در آن جا جاى بگیرم، حیا مى‏رود.1

به این ترتیب حضرت آدم علیه‏السلام درك كرد كه خودخواهى و كبر دشمن عقل است، رشك بردن مخالف عاطفه مى‏باشد و طمع و حیا ضد همدیگرند.2

شکوری_گروه دین و اندیشه تبیان


1 - المواعظ العددیة،ص 189

2. قصه‏هاى قرآن به قلم روان، محمد محمدى اشتهاردى‏

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.