تبیان، دستیار زندگی
باسمه تعالی نظر به اینکه غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن امسال، فرصتی مغتنم را در اختیار انجمن ها و کاربرانش قرار داده و روز جمعه 17/رمضان (29/مهرماه) نیز، به انجمن زنان اختصاص داده شده، لذا از شما بزرگواران برای حضور و شرکت در ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گردهمایی انجمن زنان در غرفه تبیان (نمایشگاه قرآن)

باسمه تعالی

نظر به اینکه غرفه تبیان در نمایشگاه قرآن امسال، فرصتی مغتنم را در اختیار انجمن ها و کاربرانش قرار داده و روز جمعه 17/رمضان (29/مهرماه) نیز، به انجمن زنان اختصاص داده شده، لذا از شما بزرگواران برای حضور و شرکت در مباحث زیر دعوت بعمل می آید:

خود باوری زن مسلمان با حضورسرکار خانم سابقی (محقق و نویسنده) ساعت14:30

نقش مبلغین زن، از صدر اسلام تا کنون با حضورسرکار خانم نیکوبُرش(استاده حوزه و دانشگاه / مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی) ساعت19:30

با تشکر، انجمن زنان تبیان