تبیان، دستیار زندگی
"اللهمَّ نَبِّهنی فیهِ لِبَرَكاتِ اَسحارِهِ، و نَوّر قَلبی فیه بِضیاءِ اَنوارِهِ، وَ خُذ بِكُلِّ اعضائی اِلی اتّباعِ آثارِهِ یا مُنّورَ قُلوُبِ العارفین." ای خدا در این مه خوش رنگ و بو  كن مرا آگاه احسان های ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دعای روز هجدهم ماه رمضان

"اللهمَّ نَبِّهنی فیهِ لِبَرَكاتِ اَسحارِهِ،

و نَوّر قَلبی فیه بِضیاءِ اَنوارِهِ،

وَ خُذ بِكُلِّ اعضائی اِلی اتّباعِ آثارِهِ یا مُنّورَ قُلوُبِ العارفین."

ای خدا در این مه خوش رنگ و بو

كن مرا آگاه احسان های او

كن مرا بیدار بهر درك فیض

تا بیابم خیر افعال نكو

ز آن فیوضاتی كه در وقت سحر

می شود نازل به مردم مو به مو

هم نما روشن دل تاریك من

همچو نور آفتاب خوب رو

عمده ی حاجات من نور دل است

بهتر از این چیست ای عارف بگو

ذره ی از نور خود یا ذاالجلال

قطره سان میریز اندر این سبو

هم فرا گیر ای خدا اعضای من

می كشان سوی صیام نیك خو

هم موفق كن مرا در هر زمان

تا شوم من تابع آثار او

آنچه می باشد مناسب اندر آن

من به جای آرم نمایم جستجو

ای ز تو روشن قلوب عارفین

نور بخش چشم دل های نكو

"درّ خوشاب"

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.