تبیان، دستیار زندگی
«اگر منشور کوروش یک اثر ایرانی است، پس چرا سازمان میراث فرهنگی برای پس گرفتن آن از انگلیسی ها اقدامی نمی کند؟»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا منشور کوروش در ایران نمی ماند؟

منشور


«اگر منشور کوروش یک اثر ایرانی است، پس چرا سازمان میراث فرهنگی برای پس گرفتن آن از انگلیسی ها اقدامی نمی کند؟»

این سوالی بود که در هفته های گذشته بارها در مجامع رسمی و غیر رسمی شنیده شد و هربار یک پاسخ داشت: «میراث فرهنگی ایران حقی در بازپس گیری منشور کوروش ندارد.»


هفته گذشته وقتی رئیس سازمان میراث فرهنگی در مقابل سوال خبرنگاران مبنی بر پس گرفتن منشور کوروش قرار گرفت، ترجیح داد تنها به امکان ناپذیر بودن این اقدام اشاره کند و گفت: «بقالی نیست كه شیء را پس ندهیم! دو مجموعه فرهنگی اشیایی را با هم ردو بدل كرده‌اند. این موضوع كلاسش فرق می‌كند و در تمام كشورهای دنیا هم امانت‌دادن اشیای تاریخی امری متداول است.»

بقایی در بیانیه خود اعلام کرد: «نزد دیگران بودن، اثری در خاستگاه معنوی آن ندارد. این منشور نه تنها به ایرانیان بلكه به همه مردم جهان تعلق دارد. چرا که ندای منشور برابری انسان‌ها بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ پوست است. منشور كوروش خود ضد ملیت‌گرایی و ناسیونالیسم است!»

هفته گذشته وقتی رئیس سازمان میراث فرهنگی در مقابل سوال خبرنگاران مبنی بر پس گرفتن منشور کوروش قرار گرفت، ترجیح داد تنها به امکان ناپذیر بودن این اقدام اشاره کند و گفت: «بقالی نیست كه شیء را پس ندهیم!»

بقایی

ما جزئیات بیشتر این موضوع را از کارشناسان موزه ملی سوال کردیم و این طور پاسخ گرفتیم: «اولین دلیل این ماجرا آن است که منشور کوروش با وجود تعلقش به حکومت هخامنشیان، در خاک عراق و مناطق باستانی بابل پیدا شده است. بنابراین به خاک این کشور تعلق دارد؛ نه ایران. حتی اگر در زمان تولید این اثر، عراق جزئی از ایران بوده باشد، باز هم این حق برای سازمان میراث فرهنگی ایران ایجاد نمی شود تا نسبت به مالکیت ملموس این اثر ادعایی داشته باشد.»

اما از این گذشته، دومین دلیل پس نگرفتن این اثر به قوانین بین المللی بر می گردد که کارشناسان موزه ملی آن را این طور توضیح می دهند: «بر اساس قوانین بین المللی، میراث کشف شده در یک منطقه در صورتی که بیش از 100سال نزد کاشف آن بماند و در این مدت مالک اولیه نسبت به آن ادعایی نداشته باشد، به شخص کاشف تعلق خواهد گرفت. بنابراین موضوع پس گرفتن منشور کوروش خود به خود منتفی است.»


گروه گردشگری تبیان