تبیان، دستیار زندگی
فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری 1390
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری 1390

نماینده ایران در کنفرانس کاملیس  كتابداران مسلمان، خواهان استفاده از، منابع غنی ایرانی ، زبان انگلیسی   ،

الف ـ دروس عمومی

ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی

دـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تنظیم: نسرین صادقی