تبیان، دستیار زندگی
در حالی که مقامات نفتی ایران می گویند با استفاده از واحدهای پتروشیمی نیازی به واردات بنزین ندارند رویتر به نقل از یک فعال بازار نفت ادعا می کند ایران حتی با استفاده از این واحدها و کاهش مصرف با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به حداقل 4 تا 5 محموله بنزین
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایران قیمت بنزین را کاهش داد

کارت سوخت

بخش سیاسی-رویتر اعلام کرد: خودکفایی ایران از واردات بنزین، بازار خاورمیانه را به شدت تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد مازاد عرضه و کاهش شدید قیمت در این بازار شده است.

در حالی که ایران با استفاده از ابتکار تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی خود از واردات این محصول استراتژیک بی نیاز شده است فعالان بازار نفت می گویند این اقدام ایران بازار بنزین خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است.

یک تاجر نفتی در این زمینه به رویتر گفت: ایران خریدار بزرگ بنزین در خاورمیانه بود که با خروج خود از این بازار، قیمت بنزین طی هفته جاری در این منطقه با کاهش قابل توجهی مواجه شد.

یک تاجر نفتی در این زمینه به رویتر گفت: ایران خریدار بزرگ بنزین در خاورمیانه بود که با خروج خود از این بازار، قیمت بنزین طی هفته جاری در این منطقه با کاهش قابل توجهی مواجه شد.

وی با تأیید گزارش های مقامات ایران در مورد خودکفایی از خرید بنزین خارجی گفت: آن ها در بازار حضور ندارند و پیش از این، بازار بنزین خاورمیانه با مازاد عرضه رو به رو بود و خودداری ایران از خرید این مشکل را تشدید کرده است.

وی تأکید کرد: محموله هایی که پیشتر به ایران می رفتند اکنون هیچ جایی ندارند بروند.

پیش از اجرای تحریم ها علیه ایران این کشور هر ماه 10 تا 12محموله بنزین از خارج وارد می کرد.

در حالی که مقامات نفتی ایران می گویند با استفاده از واحدهای پتروشیمی نیازی به واردات بنزین ندارند رویتر به نقل از یک فعال بازار نفت ادعا می کند ایران حتی با استفاده از این واحدها و کاهش مصرف با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به حداقل 4 تا 5 محموله بنزین وارداتی در ماه نیاز دارد.

وی در این زمینه گفت: ما نمی دانیم ایران این کمبود را از کجا تامین می کند.

منبع:کیهان

تنظیم:س.آقازاده