تبیان، دستیار زندگی
حتما بخوانید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روایتی عجیب از یهودی بودن مارکسیسم

روسیه چگونه از پای در آمد؟

مولف کتاب " اسرار الماسونیه " نقل از کتاب (الموامرة الیهودیة ) علل سقوط روسیه را چنین می نویسد: " محفل ماسونی آمریکایی که تمام نقشه های حزب ماسونی به توسط آن کشیده می شود کنفرانسی به اشتراک ثروتمندترین، یهود آمریکا تشکیل داده، و در آن چنین مقرر شد، که با صرف کردن یک میلیارد دلار، و قربانی  یک میلیون ( 000/000/1) یهودی در روسیه ی قیصری کودتا کنند ".

صهیونیسم

نام متبرعین به یک میلیارد از قرار ذیل است:

1- اسحاق موتیمر.

2- سیستر.

3- لیفی.

4- رون.

5- شیف.

" و این پول را در تبلیغات ضد دولتی صرف کردند  "

چنان چه پس از انقلاب مارکس، زمام حکم به دست یهود افتاد جدول زیر که از کتاب (خطر الیهودیة العالمیة) ص 194 نقل شده صدق گفتار ما را روشن می کند:

1- (خطر الیهودیه العالمیه) ص 223.

2- اسرار(لماسونیه) 230.

" در دفتر سیاسی لنین ":

استالین    همسری از یهود دارد

تروتسکی   یهودی است

کامینیف    یهودی است

سرکولنکوف   یهودی است

زینوفیف    یهودی است

یابزوف    روسی است

در وزارت جنگ 1:

صهیونیسم

تروتسکی   یهودی است

ژوف    یهودی است

لنین    ؟

بوکیج    قفقازی است

پودوسکی   روسی است

مولوتوف   همسر یهودی دارد

نیوسکی    روسی است

انتچلخت    یهودی است

سویردلوف   یهودی است

یورتسکی   یهودی است

آنتونوف    روسی است

میکونسنین   روسی است

ژوسیف    یهودی است

ارمیجیف   روسی است

جیر جنسکی   پولندی است

دیبنکو    اوکرانی است

راسکولنکوف   روسی است

منبع: مثلث شوم

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور