تبیان، دستیار زندگی
معلم: چرا روی رودخانه پل می زنند؟ شاگرد : برای اینکه وقتی باران می آید ماهی ها بروند زیرش و خیس نشوند. هزارپایی به مهمانی می رود. تا کفشهایش را از پایش درآورد مهمانی تمام می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا روی رودخانه پل می زنند؟
ماهی

معلم: چرا روی رودخانه پل می زنند؟ شاگرد : برای اینکه وقتی باران می آید ماهی ها بروند زیرش و خیس نشوند.

به مهمانی رفتن هزارپا

هزارپایی به مهمانی می رود. تا کفشهایش را از پایش درآورد مهمانی تمام می شود.

زندگی مثل صابون

مرد

از مرد فقیری می پرسند: چطور زندگی می کنی؟ می گوید: مثل صابون. روز به روز لاغرتر می شوم.

مقبره

مرد پولداری برای خودش مقبره ساخت. وقتی تمام شد از معمارش پرسید: این مقبره چه چیزی کم دارد؟

معمار می گوید: وجود شریف شما !!!

پسر شیطون

صاحب باغ: پسر شیطون چرا رفتی بالای درخت زردآلو؟ الان به بابات می گویم . پسر : بابام بالای درخت آلبالو است.

پسر شیطون

قاضی و متهم

قاضی به متهم : خجالت نمی کشی؟ الان پنجمین بار است که به دادگاه می آیی .

متهم : شما چی که هر روز به دادگاه می آیید.

مغازه دارای قلم

اولی: جایی را نام ببرید که در آن قلم پیدا می شود؟

دومی: تنها مغازه ای که درآن همیشه قلم پیدا می شه قصابی است.

فعل زدن

معلم گفت : علی تو فعل زدن را صرف کن. علی گفت : زدم . زدی . دعوایمان شد.

فعل زدن

فعل کشیدن

معلم گفت : حسن تو فعل کشیدن را صرف کن. حسن گفت : کشیدم . کشیدی . پاره شد.

فعل خوردن

معلم گفت : احمد فعل خوردن را صرف کن. احمد گفت : خوردم . خوردی . تموم شد.

فیل ها

معلم: فیل ها در کجاها پیدا می شوند؟ شاگرد: آقا اجازه، فیل ها اون قدر بزرگ هستند که اصلا گم نمی شوند !!!

نسیم رضوان

تنظیم:نعیمه درویشی_تصویر:مهدیه زمردکار

مطالب مرتبط

دروغ یک لاک پشت

بچه ی شلوغ

آرزوی مشترک پدر و پسر

اولین مریضیه که به من مراجعه کرد!

بابا زد تو گوشم

دوستان امانت دار

بچه بدجنس

تعریف بازی فوتبال

دم الاغ زبل خان

امضای نامه ایرادی نداشت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.