تبیان، دستیار زندگی
به یاد نصرت ایراندوست مربی گیلانی ملوان که چند سال قبل هر وقت گزارشگری میکروفن بدست را می دید می گفت : اول بگو مال کدام شبکه ای؟ .........
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جنگ مربیان با میکروفن ها !

مایلی کهن و دایی

به یاد نصرت ایراندوست مربى گیلانى ملوان كه چند سال قبل هر وقت گزارشگرى میكروفن به دست را مى دید با همان لهجه شیرین شمالى مى گفت: اول بگو مال کدام شبکه ای؟

اگر بخواهیم به كش مكش هاى شبكه اى جنجالى مربیان ایرانى با گزارشگران و مجریان برنامه هاى ورزشى تلویزیون اشاره كنیم، احتمالاً باید به گذشته فلاش بك بزنیم. به یاد روزهایى كه على پروین وقتى از روى نیمكت پرسپولیس بلند مى شد و راه رختكن را در پیش مى گرفت، گزارشگرى كه قصد مصاحبه با او داشت، باید مثل یك دونده 100 متر مى دوید،

چرا كه پروین حال و حوصله ایستادن نداشت و اصولاً معترض به پخش برنامه 90 و برخى موضع گیرى هاى عادل فردوسى پور بود. در این میان، مربیان بسیارى با گزارشگران دچار مشكل شدند و گاه اختلافات آنچنان بالا گرفت كه كاملاً رسانه اى و علنى شد. در اینجا به چند نمونه از جنگ مربیان با میكروفن ها اشاره مى كنیم.

مایلى كهن - مزدك میرزایى

محمد مایلى كهن سرمربى سایپا كه پیش از این به پخش گزینشى مصاحبه هایش در برنامه 90 اعتراض داشت، این بار علیه گزارشهاى مزدك میرزایى داد سخن سر داد.

مایلى كهن تا آنجا پیش رفت كه برخى میكروفن ها را فروشى قلمداد كرد. او هرچه خواست نثار مزدك كرد و طرف مقابل هم سیاستمدارانه به این حرف و حدیث ها پاسخ نداد.

قطبى - خیابانى

افشین قطبى كه در روزهاى نخست حضورش در ایران از دیدن دوربین هاى تلویزیونى ذوق زده مى شد پس از مدتى تقریباً

از اینگونه مصاحبه ها اشباع شد و رفتارش با رسانه ها تغییر كرد. او در جریان یكى از بازى هاى تیم ملى از نحوه گزارش جواد خیابانى خوشش نیامد و بلافاصله در كنفرانس این مسابقه خطاب به خیابانى گفت من یك عراقى نیستم!

دایی و فردوسی پور مقابل دوربین تبیان در نود

دایى - برنامه 90

على دایى روزگارى بابت پخش ناقص مصاحبه هایش از برنامه و شخص عادل فردوسى پور شاكى بود. البته او در تمام این

سالها كوشید حد روابطش را با برنامه 90 نگه دارد. بعدها همین فردوسى پور كه دایى مى گفت حرفهایش را كامل پخش نمى كند، براى دفاع از حق و حقوقش در تیم ملى به او فرصتى 2 ساعته داد، اتفاقى كه در تاریخ برنامه 90 بى سابقه بود! جالب است جهانگیر كوثرى مجرى برنامه ورزش از نگاه دو در این باره مى گوید اگر من بودم دو دقیقه هم به دایى وقت نمى دادم.

قلعه نویى - فردوسى پور

امیر قلعه نویى وقتى تیمش خوب نتیجه مى گیرد، ساكت و كم حرف است اما همین كه روند سپاهان متزلزل مى شود به

زمین و زمان بند مى كند. این روزها تیر امیر به برنامه 90 و عادل فردوسى پور اصابت كرده است، تا جایى كه قلعه نویى در

كنفرانس هایى كه دوربین 90 حضور دارد، شركت نمى كند.

قلعه نویى مى گوید عادل بچه خوبى است اما... این اما اگر چه همه ماجراست و هیچ كس نمى داند این اما چقدر در روند رو به نزول سپاهان و امیر تأثیر گذاشته است .

تنظیم برای تبیان: رضا سیگاری

منبع : خبر ورزشی