تبیان، دستیار زندگی
در سندی از ساواک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فراماسون‌ها در رژیم پهلوی(سند)
شاه

موضوع:

فراماسون‌ها در حاكمیت رژیم پهلوی
مرجع صدور:ساواك
تاریخ:14 شهریور 1343
توضیحات:

سند زیر حكایت از اشغال مسئولیتهای حساس حكومت پهلوی توسط فراماسون‌هاست.

سند
 "برای مشاهده بزرگنمایی تصویر بر روی آن کلیک کنید"

منبع: مرکز مطالعات و پژوهش های سیاسی

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور