تبیان، دستیار زندگی
رئیس‌جمهور از اختیار مصرّح قانون اساسی خود صرف‌نظر كرد؛
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رئیس‌جمهور از اختیار مصرّح قانون اساسی خود صرف‌نظر كرد؛

تدبیر احمدی‌نژاد برای اجرای كامل رهنمود رهبری و نمایش ولایتمداری

بخش سیاسی- رئیس‌جمهور در اجرای كامل رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی احكام نمایندگان ویژه منصوب خود را به مشاور تغییر داد و برای دو تن از وزرا نیز به به‌عنوان مشاوران رئیس‌جمهور در امریكای لاتین و افریقا حكم زد.

محمود احمدی نزاد

این اقدام رئیس‌جمهور با انتقاد برخی جریان‌ها مواجه شد و در حالی كه بیشتر به‌نظر می‌رسد وجود نام افرادی مانند مشایی و بقایی و اختلاف در این مصادیق موجب خدشه در حق مصرّح قانونی رئیس‌جمهور در انتصاب نمایندگان ویژه است، مركز پژوهش‌های مجلس این اقدام را غیرقانونی خواند.

اما غیرقانونی خواندن اقدام رئیس‌جمهور در حالی بود كه اصل 127 قانون اساسی انتصاب نمایندگان ویژه را با سه ملاحظه "موارد خاص"، "اختیارات مشخص برای نمایندگان"، "تصویب هیئت وزیران" جزو اختیارات رئیس‌جمهور دانسته است.

در عین حال، رهبر معظم انقلاب در دیدار روز هشتم شهریور ماه خود با اعضای هیئت دولت به‌درستی بر پرهیز از موازی كاری از جمله در سیاست خارجی تأكید كردند. ایشان در این سخنرانی اگرچه نامی از نمایندگان ویژه نبردند اما برخی نمایندگان از جمله احمد توكلی ادعا كردند كه منظور رهبری قطعاً همین مورد بوده است و رئیس‌جمهور باید این نمایندگان را عزل كند و گرنه در مقابل امر و نهی ولی فقیه ایستاده است. این نامه كه ادبیات آن توأم با توهین، اتهام‌زنی و تهدید رئیس‌جمهور بود، با استقبال رسانه‌‌های ضد دولت مواجه شد.

اما غیرقانونی خواندن اقدام رئیس‌جمهور در حالی بود كه اصل 127 قانون اساسی انتصاب نمایندگان ویژه را با سه ملاحظه "موارد خاص"، "اختیارات مشخص برای نمایندگان"، "تصویب هیئت وزیران" جزو اختیارات رئیس‌جمهور دانسته است

دكتر احمدی‌نژاد اگرچه ترجیح داد به نامه توهین‌آمیز توكلی پاسخ ندهد اما با تغییر احكام نمایندگان ویژه خود نشان داد بر خلاف برخی مدعیان ولایت‌مداری كه محكمات بیانات رهبری را نادیده می‌گیرند و اجتهاد در مقابل نصّ می‌كنند،‌ در مقابل اشاره رهبر انقلاب به پرهیز از موازی‌كاری حاضر است بدون چون و چرا از اختیار مصرّح قانون اساسی خود را صرف‌نظر و نمایش كاملی از ولایتمداری‌اش ارائه دهد.

این در حالی است كه القای تقابل رئیس‌جمهور با رهبری به‌ویژه در طی یك سال گذشته به یكی از دستور كارهای ثابت جریان ضدانقلاب و بخشی از مدعیان اصولگرایی تبدیل شده و این جریان‌ها می‌كوشند بدنه معتقد به ولایت فقیه را كه عمده رأی دهندگان و حامیان دكتر احمدی‌نژاد هستند، نسبت به او دلسرد كند.

متن احكام رییس جمهور برای مشاوران خود به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی

اسفندیار رحیم مشایی

نظر به تعهد، دانش و تجربیات مفید جناب عالی، به موجب این حكم به عنوان مشاور رییس جمهور در امور خاورمیانه منصوب می شوید.

توسعه روابط و گسترش همكاری های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای خاورمیانه در ابعاد گوناگون به منظور بهره گیری از ظرفیت های عظیم این منطقه راهبردی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است كلیه دستگاه های اجرایی در بهره گیری حداكثری از ظرفیت های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه، در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین المللی نظام با انسجام كامل عمل كنند.

از جناب عالی انتظار می رود ضمن استفاده از همكاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط، فرایند تصمیم گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سید شمس الدین حسینی

سید شمس الدین حسینی

نظر به تعهد، دانش و تجربیات مفید جناب عالی، به موجب این حكم به عنوان مشاور رییس جمهور در امور آفریقا منصوب می شوید.

توسعه روابط و گسترش همكاری های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای آفریقایی در ابعاد گوناگون به منظور بهره گیری از ظرفیت های عظیم قاره آفریقا از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است كلیه دستگاه های اجرایی در بهره گیری حداكثری از ظرفیت های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه، در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین المللی نظام با انسجام كامل عمل كنند.

از جناب عالی انتظار می رود ضمن استفاده از همكاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط، فرایند تصمیم گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهوری اسلامی ایران

دكتر احمدی‌نژاد اگرچه ترجیح داد به نامه توهین‌آمیز توكلی پاسخ ندهد اما با تغییر احكام نمایندگان ویژه خود نشان داد بر خلاف برخی مدعیان ولایت‌مداری كه محكمات بیانات رهبری را نادیده می‌گیرند و اجتهاد در مقابل نصّ می‌كنند،‌ در مقابل اشاره رهبر انقلاب به پرهیز از موازی‌كاری حاضر است بدون چون و چرا از اختیار مصرّح قانون اساسی خود را صرف‌نظر و نمایش كاملی از ولایتمداری‌اش ارائه دهد

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حمید بقایی

حمید بقایی

نظر به تعهد، دانش و تجربیات مفید جناب عالی، به موجب این حكم به عنوان مشاور رییس جمهور در امور آسیا منصوب می شوید.

توسعه روابط و گسترش همكاری های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای آسیا در ابعاد گوناگون به منظور بهره گیری از ظرفیت های عظیم این قاره بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است كلیه دستگاه های اجرایی در بهره گیری حداكثری از ظرفیت های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه، در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین المللی نظام با انسجام كامل عمل كنند.

از جناب عالی انتظار می رود ضمن استفاده از همكاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط، فرایند تصمیم گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد عباسی

محمد عباسی

نظر به تعهد، دانش و تجربیات مفید جناب عالی، به موجب این حكم به عنوان مشاور رییس جمهور در امور آمریكای لاتین ا منصوب می شوید.

توسعه روابط و گسترش همكاری های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای آمریكای لاتین در ابعاد گوناگون به منظور بهره گیری از ظرفیت های عظیم این قاره از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است كلیه دستگاه های اجرایی در بهره گیری حداكثری از ظرفیت های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه، در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین المللی نظام با انسجام كامل عمل كنند.

از جناب عالی انتظار می رود ضمن استفاده از همكاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط، فرایند تصمیم گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد مهدی آخوند زاده

محمد مهدی آخوند زاده

نظر به تعهد، دانش و تجربیات مفید جناب عالی، به موجب این حكم به عنوان مشاور رییس جمهور در امور دریای خزر منصوب می شوید.

توسط روابط و گسترش همكاری های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای حوزه دریایی خزر در ابعاد گوناگون به منظور بهره گیری از ظرفیت های عظیم این منطقه مهم از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است كلیه دستگاه های اجرایی در بهره گیری حداكثری از ظرفیت های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه، در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین المللی نظام با انسجام كامل عمل كنند.

از جناب عالی انتظار می رود ضمن استفاده از همكاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط، فرایند تصمیم گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهوری اسلامی ایران

در عین حال، رهبر معظم انقلاب در دیدار روز هشتم شهریور ماه خود با اعضای هیئت دولت به‌درستی بر پرهیز از موازی كاری از جمله در سیاست خارجی تأكید كردند

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای ابوالفضل ظهره وند

ابوالفضل ظهره وند

نظر به تعهد، دانش و تجربیات مفید جناب عالی، به موجب این حكم به عنوان مشاور رییس جمهور در امور افغانستان منصوب می شوید.

توسعه روابط و گسترش همكاری های متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در ابعاد گوناگون به منظور بهره گیری از ظرفیت های عظیم این كشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این زمینه لازم است كلیه دستگاه های اجرایی در بهره گیری حداكثری از ظرفیت های ملی و در هماهنگی با وزارت امور خارجه، در جهت تسهیل و تسریع در پیشبرد اهداف و منافع ملی و بین المللی نظام با انسجام كامل عمل كنند.

از جناب عالی انتظار می رود ضمن استفاده از همكاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط، فرایند تصمیم گیری و اقدامات اجرایی مربوطه را مورد مداقه مستمر قرار داده و چگونگی تمشیت امور را به اینجانب گزارش نمایید.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهوری اسلامی ایران

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور