تبیان، دستیار زندگی
بچه ها باید هر روز مدرسه بروند. از لابه لای دیوارهایی که دور خانه هایشان پیچ می خورد و رد می شود. همگی با هم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وقتی فرزندانتان به مدرسه می روند

وقتی بچه هایتان به مدرسه می روند، یادتان باشد بچه های فلسطینی را

بچه ها باید هر روز مدرسه بروند. از لابه لای دیوارهایی که دور خانه هایشان پیچ می خورد و رد می شود. همگی با هم همراه می شوند. صبح زود. برای گذر از صف های طولانی معدود ایستگاه های بازرسی و عبور. برای گذر از این سوی دیوار به آن سوی دیوار و برای اینکه از زمین فلسطینی به بخش دیگر آن بروند. حتی سازمان ملل هم این زمین ها را مال فلسطینی ها می داند! ولی ایستگاه های بازرسی، از آنِ اسرائیلی هاست.

هر روز صبح، بچه ها کیف هایشان را نشان می دهند...

وقتی فرزندانتان به مدرسه می روند
وقتی فرزندانتان به مدرسه می روند

هر روز صبح، سربازان اسرائیلی بچه ها را بازرسی بدنی می کنند...

وقتی فرزندانتان به مدرسه می روند
وقتی فرزندانتان به مدرسه می روند

و گاهی یک دفعه راه بسته می شود و عبور ممنوع...

وقتی فرزندانتان به مدرسه می روند
وقتی فرزندانتان به مدرسه می روند
وقتی فرزندانتان به مدرسه می روند

خیلی از دخترها، درس را رها کرده اند، از ترس همین ایستگاه های بازرسی

و جواب اعتراض بچه ها می شود گاز اشک آور:

وقتی فرزندانتان به مدرسه می روند
وقتی فرزندانتان به مدرسه می روند

و راه های میان بر میان دیوار....

وقتی فرزندانتان به مدرسه می روند

وقتی بچه هایتان به مدرسه می روند، یادتان باشد بچه های فلسطینی را...

نقد نیوز

تنظیم : فرهنگ پایداری تبیان