تبیان، دستیار زندگی
خواب با سلامتی جسم و روح ، نشاط و شادابی، تجدید نیرو و آمادگی برای کارهای زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد. ارزش خواب راکسانی بهتر می دانند که مدتی دچار بی خوابی شده اند و فشار بی خوابی یا کم خوابی را چشیده و لمس کرده اند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پر خوابی
خواب

خواب با سلامتی جسم و روح ، نشاط و شادابی، تجدید نیرو و آمادگی برای کارهای زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد.

ارزش خواب راکسانی بهتر می دانند که مدتی دچار بی خوابی شده اند و فشار بی خوابی یا کم خوابی را چشیده و  لمس کرده اند. با این حال زیاده روی در خواب نیز همانند زیاده روی در سایر چیزها نه تنها مفید نیست بلکه مضر است.

امام علی (ع): پرخوری و پرخوابی ، بدن را تباه می سازد و ضرر به بار می آورد.

امام صادق(ع): خداوند پرخوابی و بی کاری را دشمن می دارد ... پرخوابی دین و دنیای انسان را از بین می برد.

افراد پرخواب، نه حال عبادت و بندگی خداوند را دارند و نه نشاط کار و زندگی را.

کتاب برای ریحانه (رهنمودهایی برای دختران جوان)/ محمود اکبری

برای خرید کتاب برای ریحانه کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.