تبیان، دستیار زندگی
برنامه مسابقات هفته نهم الی یازدهم لیگ برتر از سوی سازمان لیگ اعلام شد. به گزارش ایسنا، هفته نهم مسابقات لیگ برتر از روز پنجم آبان در شهرهای مختلف كشور به شرح ذیل پیگیری خواهد شد: فولاد خوزستان – پاس تهران راه آهن – استقلال...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

داربی استقلال-پرسپولیس 13 آبان در آزادی


برنامه مسابقات هفته نهم الی یازدهم لیگ برتر از سوی سازمان لیگ اعلام شد.

به گزارش ایسنا، هفته نهم مسابقات لیگ برتر از روز پنجم آبان در شهرهای مختلف كشور به شرح ذیل پیگیری خواهد شد:

فولاد خوزستان – پاس تهران

راه آهن – استقلال اهواز

پیروزی تهران – صباباتری

فجر شهید سپاسی – ملوان

شموشك – برق شیراز

فولاد مباركه سپاهان - ابومسلم

شهید قندی – ذوب آهن

شنبه - ششم آبان

سایپا – استقلال تهران

هفته دهم ؛ پنجشنبه 12 آبان

پاس – راه آهن

صباباتری – شموشك

ابومسلم – فجر شهید سپاسی

برق شیراز – شهید قندی

استقلال اهواز – فولاد مباركه

ذوب آهن – فولاد خوزستان

ملوان – سایپا

جمعه 13 آبان

استقلال تهران – پیروزی

هفته یازدهم ؛ دوشنبه 16 آبان

پاس – ذوب آهن

شهید قندی – صباباتری

فجر شهید سپاسی – استقلال اهواز

فولاد خوزستان – برق شیراز

فولاد مباركه سپاهان – راه آهن

سایپا – ابومسلم

شموشك – استقلال تهران

پیروزی – ملوان