تبیان، دستیار زندگی
مدیریت فرهنگی هنری سازمان تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می کند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همایش اینترنت ایمن

مدیریت فرهنگی هنری سازمان تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می کند:

همایش اینترنت ایمن


با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از پایه ای ترین بسترهای فرهنگ سازی و استاندارد سازی می باشند لزوم برنامه ریزی برای این قشر بسیار حیاتی و ضروری است. بر این اساس سازمانها و ارگانهای مختلفی درگیر برنامه ریزی و فرهنگ سازی در این خصوص می باشند.

یکی از اساسی ترین نیازهای نوجوانان در عصر حاضر استفاده از فناوریهای نوین می باشد که از جمله این فناوری ها می توان به اینترنت اشاره کرد.

مهندس موسی سلطانی

معضل اصلی استفاده از این فناوری عدم بستر امن در این زمینه می باشد که باتوجه به لطافت روح این گروه سنی، رفع این مشکل بسیار حائز اهمیت می باشد.

به همین جهت بر آن شدیم تا همایشی را تحت عنوان (اینترنت ایمن) ویژه نوجوانان 11 تا 18 ساله ترتیب دهیم.

لازم به ذکر است از جناب آقای مهندس موسی سلطانی، مدیر شبکه اختصاصی کودک (اولین شبکه ارائه دهنده خدمات اینترنت امن در کل خاورمیانه) نیز جهت سخنرانی دعوت به عمل آمده است.

نحوه شرکت در همایش:

* شما عزیزان می توانید با ارسال پیامک به شماره 30004845 مجوز شرکت در همایش را دریافت نمایید.

* زمان برگزاری همایش روز چهارشنه مورخ 24/6/89

* ساعت برگزاری: رأس 9:30 صبح

* مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا