تبیان، دستیار زندگی
برگزاری دوره آموزش مجازی مقدمات تدبر در قرآن
برگزاری دوره آموزش مجازی مقدمات تدبر در قرآن
برگزاری دوره آموزش مجازی مقدمات تدبر در قرآن
دوره آموزش مجازی مقدمات تدبر در قرآن در زمستان 94 برگزار گردید. دوره آموزشی مقدمات تدبر در قرآن، اولین دوره از دوره های روش های تدبر در قرآن است که ضمن بیان ویژگیهای قرآن و اصول مراجعه به آن، معنای واژه تدبر را از منظر قرآن تعریف نموده و چارچوب کلی تدبر د
برگزاری پنجمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
برگزاری پنجمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
برگزاری پنجمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
پنجمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در زمستان 93 به مدت 2 ماه برگزار گردید. دوره روخوانی و روانخوانی قرآن یکی از دوره های دپارتمان قرآن است که پیشنیاز سایر دوره های قرآن می باشد.
برگزاري اولين دوره مجازي آموزش مقدماتي وب
برگزاري اولين دوره مجازي آموزش مقدماتي وب
برگزاري اولين دوره مجازي آموزش مقدماتي وب
اولین دوره مجازی آموزش مقدماتی وب با شرکت 31 فراگیر از تاریخ 01/08/90 به مدت 2 ماه برگزار گردید. دوره مجازی آموزش مقدماتی وب یک دوره مقدماتی است که پیش نیاز سایر دوره های دپارتمان وب می باشد. هدف از برگزاری این دوره تسلط بر مفاهیم طراحی صفحات وب در سمت..
برگزاری دومین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C- مقدماتی
برگزاری دومین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C- مقدماتی
برگزاری دومین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C- مقدماتی
دومین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C-مقدماتی با شرکت 10 فراگیر از تاریخ 07/12/89 به مدت 2 ماه برگزار گردید. دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C یک دوره مقدماتی است که پیش نیاز دوره های برنامه نویسی به زبان های پیشرفته می باشد.
برگزاری پنجمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک
برگزاری پنجمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک
برگزاری پنجمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک
پنجمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک با شرکت 44 فراگیر از تاریخ 07/12/89 به مدت 2 ماه برگزار گردید. دوره آشنایی با روباتیک یک دوره مقدماتی و کوتاه مدت است که پیش نیاز دوره های مکارو و روبورو می باشد.