برگزاری دوره آموزش مجازی مقدمات تدبر در قرآن
برگزاری دوره آموزش مجازی مقدمات تدبر در قرآن
برگزاری دوره آموزش مجازی مقدمات تدبر در قرآن
دوره آموزش مجازی مقدمات تدبر در قرآن در زمستان 94 برگزار گردید. دوره آموزشی مقدمات تدبر در قرآن، اولین دوره از دوره های روش های تدبر در قرآن است که ضمن بیان ویژگیهای قرآن و اصول مراجعه به آن، معنای واژه تدبر را از منظر قرآن تعریف نموده و چارچوب کلی تدبر د
برگزاری پنجمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
برگزاری پنجمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
برگزاری پنجمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
پنجمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در زمستان 93 به مدت 2 ماه برگزار گردید. دوره روخوانی و روانخوانی قرآن یکی از دوره های دپارتمان قرآن است که پیشنیاز سایر دوره های قرآن می باشد.
برگزاری چهارمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
برگزاری چهارمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
برگزاری چهارمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
چهارمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در تابستان 93 به مدت 2 ماه برگزار گردید.
برگزاری اولین دوره آموزش مجازی فصیح خوانی قرآن
برگزاری اولین دوره آموزش مجازی فصیح خوانی قرآن
برگزاری اولین دوره آموزش مجازی فصیح خوانی قرآن
اولین دوره آموزش مجازی فصیح خوانی قرآن کریم از تاریخ 10/09/92 به مدت 2 ماه برگزار گردید.
برگزاری چهارمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
برگزاری چهارمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
برگزاری چهارمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن
چهارمین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم از تاریخ 10/09/92 به مدت 2 ماه برگزار گردید.
برگزاری اولین دوره مجازی آموزش فتوشاپ
برگزاری اولین دوره مجازی آموزش فتوشاپ
برگزاری اولین دوره مجازی آموزش فتوشاپ
اولین دوره مجازی آموزش فتوشاپ CS5 از تاریخ 15/09/90 به مدت 3 ماه برگزار گردید.
برگزاری ششمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک
برگزاری ششمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک
برگزاری ششمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک
ششمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک از تاریخ 01/07/91 به مدت 2 ماه برگزار گردید.
برگزاری دومین دوره روخوانی و روانخوانی قرآن
برگزاری دومین دوره روخوانی و روانخوانی قرآن
برگزاری دومین دوره روخوانی و روانخوانی قرآن
دومین دوره مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم از تاریخ 05/05/91 به مدت 2 ماه برگزار گردید.
دوره آموزش مجازی آشنایی روباتیک
دوره آموزش مجازی آشنایی روباتیک
دوره آموزش مجازی آشنایی روباتیک
مؤسسه تبیان با همکاری اساتید مجرب دوره های آموزش مجازی روباتیک را برگزار نماید...
برگزاري اولين دوره مجازي آموزش مقدماتي وب
برگزاري اولين دوره مجازي آموزش مقدماتي وب
برگزاري اولين دوره مجازي آموزش مقدماتي وب
اولین دوره مجازی آموزش مقدماتی وب با شرکت 31 فراگیر از تاریخ 01/08/90 به مدت 2 ماه برگزار گردید. دوره مجازی آموزش مقدماتی وب یک دوره مقدماتی است که پیش نیاز سایر دوره های دپارتمان وب می باشد. هدف از برگزاری این دوره تسلط بر مفاهیم طراحی صفحات وب در سمت..
برگزاری اولین دوره آموزش مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
برگزاری اولین دوره آموزش مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
برگزاری اولین دوره آموزش مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
اولین دوره آموزش مجازی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم از تاریخ 05/05/90 به مدت 2 ماه برگزار گردید.
برگزاری دومین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C- مقدماتی
برگزاری دومین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C- مقدماتی
برگزاری دومین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C- مقدماتی
دومین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C-مقدماتی با شرکت 10 فراگیر از تاریخ 07/12/89 به مدت 2 ماه برگزار گردید. دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C یک دوره مقدماتی است که پیش نیاز دوره های برنامه نویسی به زبان های پیشرفته می باشد.
برگزاری دومین دوره مجازی مهارت اول ICDL
برگزاری دومین دوره مجازی مهارت اول ICDL
برگزاری دومین دوره مجازی مهارت اول ICDL
دومین دوره مجازی مهارت اول_ICDL با شرکت 6 فراگیر از تاریخ 07/12/89 به مدت 2 ماه برگزار گردید. دوره مجازی مهارت اول ICDL یک دوره مقدماتی است که پیش نیاز سایر دوره های ICDL می باشد.
برگزاری پنجمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک
برگزاری پنجمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک
برگزاری پنجمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک
پنجمین دوره آموزش مجازی آشنایی با روباتیک با شرکت 44 فراگیر از تاریخ 07/12/89 به مدت 2 ماه برگزار گردید. دوره آشنایی با روباتیک یک دوره مقدماتی و کوتاه مدت است که پیش نیاز دوره های مکارو و روبورو می باشد.
برگزاری اولین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C- مقدماتی
برگزاری اولین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C- مقدماتی
برگزاری اولین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C- مقدماتی
اولین دوره مجازی برنامه نویسی به زبان C-مقدماتی با شرکت 23 فراگیر از تاریخ 01/08/89 به مدت یک ماه برگزار گردید.
برگزاری نخستین دوره مجازی مهارت اول ICDL
برگزاری نخستین دوره مجازی مهارت اول ICDL
برگزاری نخستین دوره مجازی مهارت اول ICDL
نخستین دوره مجازی مهارت اول_ICDL با شرکت 22 فراگیر از تاریخ 05/05/89 به مدت یک ماه برگزار گردید.
برگزاری چهارمین دوره مجازی آشنایی با روباتیک
برگزاری چهارمین دوره مجازی آشنایی با روباتیک
برگزاری چهارمین دوره مجازی آشنایی با روباتیک
چهارمین دوره مجازی آشنایی با روباتیک با شرکت 32 فراگیر از تاریخ 05/06/89 به مدت یک ماه برگزار گردید.