تبیان، دستیار زندگی
عکاسی یکی از قسمتهای علم نجوم است که مشتاقان آسمان را به خود جذب کرده است. باید کمی متفاوت به آسمان نگاه کرد تا بتوان زیبایی های آن را به قاب کشید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر عکاسان ایرانی از آسمان

سری نخست

عکاسی یکی از قسمتهای علم نجوم است که مشتاقان آسمان را به خود جذب کرده است. باید کمی متفاوت به آسمان نگاه کرد تا بتوان زیبایی های آن را به قاب کشید.

تصاویری را که در زیر مشاهده می کنید، آن چیزیست که تنی چند از منجمان آماتور کشورمان از پشت دریچه دوربین ثبت کرده اند. در اکثر این تصاویر سعی شده است یک منظره از طبیعت یا یک اثر باستانی در کنار ماه، خورشید، رد ستارگان و ... به تصویر کشیده شود.

این تصاویر شاید بهانه ای باشد که با دقت به آسمان بالای سرمان نگاه کنیم!

 • عکاس: علی ابراهیمی سراجی
  عکاس: علی ابراهیمی سراجی
 • عکاس: علیرضا رنجبر
  عکاس: علیرضا رنجبر
 • عکاس: علیرضا رنجبر
  عکاس: علیرضا رنجبر
 • عکاس: محمد سلطان الكتابی
  عکاس: محمد سلطان الكتابی
 • عکاس: سید امیر حسن موسوی
  عکاس: سید امیر حسن موسوی
 • عکاس: سید مصطفی امام
  عکاس: سید مصطفی امام
 • عکاس: سید مصطفی امام
  عکاس: سید مصطفی امام
 • عکاس: سید مصطفی امام
  عکاس: سید مصطفی امام
 • عکاس: سید مصطفی امام
  عکاس: سید مصطفی امام
 • عکاس: فرزان قاسمی
  عکاس: فرزان قاسمی
 • عکاس: فرزان قاسمی
  عکاس: فرزان قاسمی
 • عکاس: فرزان قاسمی
  عکاس: فرزان قاسمی
 • عکاس: حسین نوشیر
  عکاس: حسین نوشیر
 • عکاس: کاوه کشاورزیان
  عکاس: کاوه کشاورزیان
 • عکاس: کاوه کشاورزیان
  عکاس: کاوه کشاورزیان
 • عکاس: مرتضی اردبیلی
  عکاس: مرتضی اردبیلی
 • عکاس: مرتضی اردبیلی
  عکاس: مرتضی اردبیلی
 • عکاس: علی ابراهیمی سراجی
  عکاس: علی ابراهیمی سراجی
 • عکاس: سینا رحمتی
  عکاس: سینا رحمتی
 • عکاس: سینا رحمتی
  عکاس: سینا رحمتی

تصاویر برگرفته از: مرکز نجوم آوااستار

تنظیم برای تبیان:م.ح.اربابی فر