تبیان، دستیار زندگی
با عکس ها سفر کنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چهارگوشه میبد

 • آب انبار شاه عباسی
  آب انبار شاه عباسی
 • آب انبار شاه عباسی
  آب انبار شاه عباسی
 • یخچال قدیمی شهر میبد
  یخچال قدیمی شهر میبد
 • نمایی از مسجدی در میبد
  نمایی از مسجدی در میبد
 • کبوترخانه میبد
  کبوترخانه میبد
 • کبوترخانه میبد
  کبوترخانه میبد
 • کبوترخانه میبد
  کبوترخانه میبد
 • کبوترخانه میبد
  کبوترخانه میبد
 • کبوترخانه میبد
  کبوترخانه میبد
 • مسیر منتهی به برج بارو در میبد
  مسیر منتهی به برج بارو در میبد
 • قلعه مهرجرد در میبد
  قلعه مهرجرد در میبد
 • کارگاه خورجین بافی در میبد
  کارگاه خورجین بافی در میبد
 • بافت تاریخی میبد
  بافت تاریخی میبد
 • موزه زیلو
  موزه زیلو
 • نارین قلعه در میبد
  نارین قلعه در میبد
 • نارین قلعه
  نارین قلعه
 • نمایی از بافت قدیمی شهر میبد در یزد
  نمایی از بافت قدیمی شهر میبد در یزد


گروه گردشگری تبیان- الهام مرادی