تبیان، دستیار زندگی
ناروایى دروغ و گناه بودنش ، از نظر آن است كه در زمره دسته دوم قرار دارد. در گذشته گفته شد كه دروغ ، كلید ارتكاب گناهان است . بنابراین اگر دروغى براى جلوگیرى از گناه گفته شد یا ظلمى را از مظلوم دفع كرد، جان كسى را خرید، زیانى را از كسى برطرف كرد، ناروایى ا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همیشه هم راستگو نباش

دروغ ممنوع

 انواع گناه در اسلام

دسته اى گناهانى هستند كه خود به خود، مصداق زشتى و ناپسندى هستند: آدم كشى ، دزدى ، خیانت هاى ناموسى و مانند این ها كه فطرت بشرى از آن ها بیزار است .

دسته دیگر، گناهانى هستند كه مقدمیت براى سیاه كارى دارند و راه وصول به گناهان نخست را نزدیک و آسان مى سازند.

ناروایى دروغ

ناروایى دروغ و گناه بودنش ، از نظر آن است كه در زمره دسته دوم قرار دارد. دروغ ، كلید ارتكاب گناهان است . بنابراین اگر دروغى براى جلوگیرى از گناه گفته شد یا ظلمى را از مظلوم دفع كرد، جان كسى را خرید، زیانى را از كسى برطرف كرد، ناروایى اش برطرف مى شود و از زمره گناهان دسته دوم خارج مى گردد و كارش به جایى مى رسد كه پسندیده مى شود زیرا داراى قبح ذاتى نبوده و قبح عرضى آن هم بدین وسیله برطرف گردیده است .

راست گوى دروغ !

امام جعفر صادق (ع) مى گوید:

أَیُّمَا مُسْلِمٍ سُئِلَ عَنْ مُسْلِمٍ فَصَدَقَ وَ أَدْخَلَ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمِ مَضَرَّةً كُتِبَ مِنَ الْكَاذِبِین (1) ؛ مسلمانى كه سراغ مسلمانى را از او بگیرند و راست بگوید و بر اثر سخنش ‍ زیانى به آن مسلمان برسد در زمره دروغ گویان نوشته خواهد شد. یعنى گناه كار خواهد بود .

یعنى آثار شومى كه دروغ داشت و آن را گناه قرار داده بود، اكنون سخن راست این مرد، همان اثر را دارد و گوینده اش گناه كار مى باشد.

رفتارى كه حسن عقلى داشته باشد، اگر مقدّمیت براى جنایت و خیانت قرار گیرد، حسن آن برطرف مى شود و نزد عقل ناپسند مى گردد.

راست ناروا

حضرت رسول (ص) فرمود: سه چیز است كه راستى در آن ها زشت و ناروا مى باشد: سخن چینى كردن ؛ به شوهرى از زنش خبردادن ، خبرى كه خوش نداشته باشد؛ تكذیب كردن كسى را كه خبرى مى دهد(2)

سخن چینى ، بدگویى هاى دو تن را به یكدیگر رسانیدن و خیانت هاى یكى را به دیگرى گزارش دادن است . آیا نتیجه این كار، جز آتش افروزى و خانمان سوزى است ؟ در تاریخ كنونى و گذشته چه جنایت ها بر اثر گزارش هاى سخن چینان رخ داده و چه بدبختی ها و بیچارگى ها دامن گیر كسانى شده است .

سعادت و خوشبختى شوهر، به داشتن زنى است كه به آن دلخوش باشد، چنین مردى سعادتمند است و چنین زنى خوشبخت .آیا خبر ناروایى از زنى به شوهرش دادن جز واژگون كردن كاخ سعادت دو بشر بلكه دو خانواده مى باشد؟ چه فرزندانى چه پدر و مادرانى از این كار شوم بدبخت و بیچاره شده اند و به خاک نشسته اند!

منبع : دروغ ، مؤلف : سید رضا صدر

تنظیم رهنما_گروه دین و اندیشه تبیان


پی نوشت ها :

1- مستدرک الوسائل ، ج 9، ص ح 10320.

2- خصال ، ص 87.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.