تبیان، دستیار زندگی
استعداد افراد فرق می کند و هر کسی توان خاصی دارد. هر فردی را باید با توان و استعداد خودش سنجید. لذا برای مثال گاهی نمره 15 در درسی برای نوجوانی خوب، ولی برای نوجوان دیگری حتی نمره 18 هم خوب نیست و توقع بیشتری از او وجود دارد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرزندان را مقایسه نکنید؟
کودکان

استعداد افراد فرق می کند و هر کسی توان خاصی دارد. هر فردی را باید با توان و استعداد خودش سنجید. لذا برای مثال گاهی نمره 15 در درسی برای نوجوانی خوب، ولی برای نوجوان دیگری حتی نمره 18 هم خوب نیست و توقع بیشتری از او وجود دارد. شما با مقایسه کردن نادرست فرزندانتان بادیگران، غرور و شخصیت آنان را می شکنید. نزد دیگران و دوستان خود سر شکستگی پیدا می کنند، احساس یاس و حقارت می کنند و از دیگران کینه به دل می گیرند.

از کتاب خانواده موفق / موسسه قدر ولایت

برای خرید کتاب خانواده موفق کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب ورزشی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.