تبیان، دستیار زندگی
یکی از وسائلی که ممکن است در ساخت بسیاری از پروژه ها به آن نیاز داشته باشید ترموستات است. ترموستات وسیله ای است که می تواند دمای یک سیستم را به نحوی تنظیم نماید تا همیشه نزدیک به دمای مورد نیاز ما باقی بماند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترموستات

ترموستات

یکی از وسایلی که ممکن است در ساخت بسیاری از پروژه ها به آن نیاز داشته باشید ترموستات است. ترموستات وسیله ای است که می تواند دمای یک سیستم را به نحوی تنظیم نماید تا همیشه نزدیک به دمای مورد نیاز ما باقی بماند. ترموستات عمل تنظیم دما را با روشن یا خاموش نمودن سیستم گرمایش یا سرمایش، قطع یا وصل نمودن جریان گرم یا سرد و... انجام می دهد. ترموستات ها با روش های مختلف و با استفاده از حسگرهای متنوعی ساخته می شوند. شما نیز تا به حال حتماً با ترموستات های زیادی سر و کار داشته اید که برای مثال می توان به ترموستات اتو، ترموستات موتور اتومبیل، ترموستات سیستم تهویه مطبوع و... اشاره نمود.

ترموستات
ترموستات
ترموستات

ترموستات های رایج را می توان به دو دسته مکانیکی و الکتریکی تقسیم نمود.

ترموستات های مکانیکی خود انواع مختلف دارند.

ترمو ستات های مکانیکی دو فلزی:

ترموستات

این ترموستات ها در سیستم های بخار یا آب داغ به کار می روند، کاملاً مکانیکی بوده و می توانند در جاهای داغ استفاده شوند. مکانیزم داخلی آن ها را در شکل زیر مشاهده می کنید.

ترموستات

ترموستات های مکانیکی مومی:

ترموستات

این ترموستات ها در موتور خودروها به کار می روند و جریان سیال خنک کننده موتور را برای تنظیم نمودن دمای موتور تنظیم می نمایند. درون ایت ترموستات ها مقداری موم وجود دارد. این موم با گرم شدن منبسط می شود و باعث می شود دریچه ترموستات باز یا بسته گردد. این ترموستات ها برای دمای خاصی طراحی می شوند و دمای موتور را در حدود 70 تا 90 درجه سانتی گراد نگه می دارند.

ترموستات

ترموستات های مکانیکی گازی:

ترموستات

این ترموستات ها دارای یک مخزن گاز می باشند. این گاز با افزایش دما، دچار افزایش فشاری شود و این افزایش فشار باعث قطع و یا وصل نمودن جریان گرما خواهد شد.

ترموستات

ترموستات های الکتریکی نیز انواع مختلفی دارند، مانند ترمو ستات های دو فلزی، دو سیمی و...

ترموستات

برای تهیه ترموستات در تهران می توانید به خیابان طالقانی مراجعه نموده و ترموستات های مخصوص اطو و یا سیستم های گرمایشی را تهیه نمایید و به کار برید. این مکان در شکل زیر نشان داده شده است.

ترموستات

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه : پوریا میرعشقی

تنظیم : نسرین صادقی