تبیان، دستیار زندگی
مطالعه ماهی‌های پرنده درون تونل هوا نشان می‌دهد که آن‌ها بهتر از حشرات و به خوبی پرنده‌ها روی هوا سر می‌خورند. آن‌ها می‌توانند تا 40 ثانیه در هوا بمانند و با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت پرواز کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماهی‌های پرنده

ماهی های پرنده

مطالعه ماهی‌های پرنده درون تونل هوا نشان می‌دهد که آن‌ها بهتر از حشرات و به خوبی پرنده‌ها روی هوا سر می‌خورند. آن‌ها می‌توانند تا 40 ثانیه در هوا بمانند و با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت پرواز کنند.

به گزارش خبر آن لاین ؛ شاید خیلی از ما چه در واقعیت و چه به طور غیرمستقیم ماهی‌های پرنده را دیده باشیم. ماهی‌های پرنده به راحتی از آب بیرون می‌آیند و گاهی حتی تا 40 ثانیه بیرون از آب حرکت می‌کنند. آن‌ها در این زمان می‌توانند تا 400 متر را با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت بپیمایند. اما واقعا می‌توان اسم این حرکت را پرواز گذاشت؟ یعنی حرکت ماهی‌های پرنده بر فراز سطح آب،‌ مانند پرواز پرنده‌ها است؟

ماهی های پرنده

طبق همین گزارش  ساینس‌دیلی و وایرد، دو محقق کره‌ای بر آن شدند تا در مورد این سوال تحقیق کنند. آن‌ها دردسر فراوانی را متحمل شدند تا بالاخره توانستند 5 ماهی پرنده تقریبا هم‌اندازه را برای مطالعه با خود به آزمایشگاه ببرند.

آن‌ها ماهی‌های پرنده را در تونل هوا مطالعه کردند، در حالت‌ها و زاویه‌های مختلف، حرکت و سرعت آن‌ها را بررسی نمودند و نتیجه برایشان اعجاب‌آور بود. به گفته این محققین، ماهی‌های پرنده بهتر از حشرات و به خوبی پرنده‌ها روی هوا سر می‌خورند.

ماهی های پرنده

آن‌ها وقتی موازی سطح حرکت می‌کنند، سرعتشان بیشتر است‌،‌ درست همان‌ کاری که در طبیعت هم انجام می‌دهند. به علاوه، وقتی بالای یک سطح پرواز می‌کنند، نسبت به وقتی که در هوا رها باشند، سرعت بیشتری دارند. جالب‌تر این که وقتی سطح زیرین آب باشد و نه ماده‌ای جامد، سرعت آن‌ها باز هم بیشتر می‌شود.

اگرچه دقیقا روشن نیست که چرا، اما ظاهرا پرواز روی سطح آب و موازی با آن، بهترین حالت پرواز ماهی‌های پرنده است. خب، ظاهرا خودشان هم این واقعیت را به خوبی می‌دانند!