تبیان، دستیار زندگی
نظری که مشانیوز درج کرد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گاف سایت مشایی از نگاه کیهان

بخش سیاسی- سایت «مشانیوز» متعلق به اسفندیار رحیم مشایی ضمن انتشار متن مصاحبه مشایی با خبرنگاران كه در آن از «مكتب ایرانی» به جای «مكتب اسلام» دفاع شده است، اظهارنظر تعدادی از كاربران و مراجعه كنندگان-كامنت- به این مطلب را نیز منعكس كرده است.

به گزارش جهان ،کیهان نوشت: فقط نگاهی گذرا به متن این اظهارنظرها نشان می دهد كه اكثریت نزدیك به اتفاق آنان اساساً به اسلام و نظام اسلامی اعتقادی ندارند و چند نظر متفاوت نیز در میان این اظهارنظرها دیده می شود.

مشایی

و اما، آنچه درخور توجه است اظهارنظری است كه معلوم نیست- البته برای ما معلوم است- چرا و با چه انگیزه ای آقای مشایی آن را در سایت شخصی خود بازتاب داده است. متن این اظهارنظر كه به زبان انگلیسی نوشته شده - و دارای یك غلط دستوری نیز هست- به شرح زیر است؛

IRAN need [s] someone lik mashaee to get rid of Mullahs once for all in Iran and bring back the Great civilization of IRAN minus the ARABS-Mullahs whom have polluted and destroyed Iran for the past 31 years Please bring back true Iran

«ایران به شخصی مانند مشایی نیاز دارد تا ایران را یكبار برای همیشه از دست ملاها خلاص كند و تمدن بزرگ ایرانی را بازگرداند-تمدنی- منهای روحانیان عرب كه در طول 31  سال گذشته ایران را آلوده و ویران كرده اند. لطفاً ایران واقعی را بازگردانید»!

ممكن است گفته شود كه آقای مشایی قصد داشته است همه نظرات را بدون دخل و تصرف منعكس كند همانگونه كه علاوه بر نظرات حاوی تعریف و تمجیدهای فراوان از وی، یكی دو نظر مخالف را نیز شامل بوده است. كه باید گفت؛ آقای مشایی در متن خبر نظر خود را ارائه كرده است بنابراین پیشاپیش به نظر مخالف خود پاسخ داده است ولی اظهارنظر مورد اشاره از نظر مشایی به این علت تمجید می كند كه معتقد است نظر وی با انگیزه حذف اسلام مطرح گردیده است و چنانچه این دیدگاه مورد قبول و پذیرش آقای مشایی نبوده بایستی آن را نفی كند كه نه فقط چنین نكرده بلكه آن را پوشش رسانه ای نیز داده است!

تنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور