تبیان، دستیار زندگی
منشور کوروش در موزه ملی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رونمایی منشور کوروش در موزه ملی

منشور  حقوق بشر کوروش این روزها مهم ترین خبری است که نه تنها فعالان حوزه میراث فرهنگی، بلکه تمام مردم کشور را درگیر کرده است. منشوری که بعد از گذشت چهل سال توسط جان کرتیس، مدیر بخش خاورمیانه موزه بریتانیا به ایران بازگشته تا تنها مدتی مهمان هموطنانش باشد و بعد از 4 ماه به موزه بریتانیا بازگردانده شود. این منشور، در مدتی که در کشورمان امانت است، در موزه ملی نگهداری خواهد شد.

 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی
 • منشور کوروش در موزه ملی
  منشور کوروش در موزه ملی

گروه گردشگری تبیان- الهام مرادی