تبیان، دستیار زندگی
من روانشناسی انجمن روانشناسی به عنوان اولین انجمن در محل غرفه تبیان تشکیل شد که اعضای این انجمن با گردهم آمدن در کنار یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند . در ابتدای این گردهمائی مدیران این انجمن با طرح یک سؤال تصویری برای ک...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نام انجمن : انجمن روانشناسی


انجمن روانشناسی به عنوان اولین انجمن در محل غرفه تبیان تشکیل شد که اعضای این انجمن با گردهم آمدن در کنار یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند .

در ابتدای این گردهمائی مدیران این انجمن با طرح یک سؤال تصویری برای کاربران سایت در محل غرفه و اختصاص جوایزی برای نفرات اول تا سوم کار خود را شروع کردند. سپس آقای رسول محمدی کارشناس در مسائل متافیزیک به موضوع ارتباط با ضمیر نا خودآگاه پرداخت که با استقبال خوب دیگر اعضاء انجمن روبرو شد .

در ادامه سخنرانی دکتر آزمندیان (مبدع تکنولوژی فکر در ایران) از طریق ویدئو پروژکتور پخش گردید و توجه مشتاقان زیادی را به خود جلب کرد.

از دیگر برنامه‌های این روز جلسه پرسش و پاسخ کاربران و اعضاء انجمن روانشناسی با آقایان دکتر سوزن ‌چی و مهندس روحانی‌نژاد درباره جوانان و دین گریزی بود که این جلسه به مدت 2 ساعت به طول انجامید.