تبیان، دستیار زندگی
به دست خود درختی می نشانم به پایش جوی آبی می كشانم كمی تخم چمن بر روی خاكش برای یادگاری می فشانم درختم كم كم آرد برگ و باری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درختکاری
به دست خود درختی می نشانم

به دست خود درختی می نشانم

به پایش جوی آبی می كشانم

كمی تخم چمن بر روی خاكش

برای یادگاری می فشانم

درختم كم كم آرد برگ و باری

بسازد بر سر خود شاخساری

چمن روید درآنجا سبز و خرم

شود زیر درختم سبزه زاری

به تابستان كه گرما رو نماید

درختم چتر خود را می گشاید

خنك میسازد آنجا را ز سایه

دل هر رهگذر را می رباید

به پایش خسته ای بی حال و بی تاب

میان روز گرمی می رود خواب

شود بیدار و گوید ای كه اینجا

درختی كاشتی،روح تو شاداب

به دست خود درختی می نشانم

عباس یمینی شریف

تهیه و تنظیم: مهدیه زمردکار

مطالب مرتبط

پدر شعر کودکان

پروانه های آرام

نقاشی باور تو

نصف مال بابا، نصف مال مامان

ماه و ستاره

یك شب مهتابی

لباس صورتی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.