تبیان، دستیار زندگی
گیاهان طی فرآیند فتوسنتز غذا تولید می کنند. آن ها خودشان به کمک نور، دی اکسید کربن و آب را به غذا تبدیل می کنند. بنابراین یک قسمت بسیار مهم در فرآیند رشد گیاهان مربوط به جذب نور است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

4 قسمت اصلی در گیاهان

4 قسمت اصلی در گیاهان

گیاهان طی فرآیند فتوسنتز غذا تولید می کنند. آن ها خودشان به کمک نور، دی اکسید کربن و آب را به غذا تبدیل می کنند. بنابراین یک قسمت بسیار مهم در فرآیند رشد گیاهان مربوط به جذب نور است.

گیاهان به وجود آمده اند تا چرخه ی زندگی را پیش ببرند. گیاه دارای چهار قسمت اصلی است.

گل- گل ها برای تکثیر لازمند. آن ها به کمک رنگ و بو حشرات را به سمت خود می کشانند. آن ها گرده هایی تولید می کنند که به حشرات می چسبند و از گلی به گل دیگر انتقال می یابند. سپس قسمتی از گل می میرد و آن چه باقی می ماند، میوه ی جدیدی است که شامل دانه است. دانه ها به کمک باد و حیوانات پراکنده و از پوسته ی خود خارج می شوند.

برگ- برگ ها به رشد گیاهان کمک می کنند و برای تغذیه لازم می باشند. کلروفیل سبز رنگ موجود در برگ ها نور خورشید را جذب می کند و به کمک آن گاز دی اکسید کربن و آب را به غذا تبدیل می کند. این بخش از فرآیند حیات فتوسنتز نام دارد.

ساقه- ساقه گیاه را به سمت نور خورشید متمایل می سازد، از گیاه محافظت می کند و آب، مواد معدنی و غذا را به ریشه، برگ و گل  می رساند.

4 قسمت اصلی در گیاهان

ریشه- ریشه ها به رشد گیاهان کمک می کنند، تکیه گاهی برای گیاهان محسوب می شوند و از آن ها در برابر بادها و طوفان ها محافظت می کنند. موئین ریشه از سطح ریشه جوان بیرون می زند و مواد معدنی و آب را از خاک جذب می کند. بنابراین ریشه ها برای تغذیه ی گیاهان لازم و ضروری اند.

هنگامی که گیاه از نظر آب، نور، اکسیژن، مواد معدنی و دما در شرایط خوبی باشد، رشد می کند و برای خود غذا تولید می کند.

فتوسنتز یک واکنش شیمیایی است که در گیاهان و جلبک ها رخ می دهد.

فتوسنتز اکسیژن موجود در اتمسفر زمین را ایجاد می کند. فتوسنتز یک واکنش شیمیایی است که در گیاهان و جلبک ها رخ می دهد. فتوسنتز به دلیل تولید شکر، اکسیژن و غذا برای سیاره ی زمین و ساکنانش از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

گیاهان طی فرآیند فتوسنتز غذا تولید می کنند. همه ی حیوانات از نظر غذایی به گیاهان وابسته اند.

ترجمه و تنظیم:نعیمه درویشی_تصویر:مهدیه زمردکار

مطالب مرتبط

برگ درختان در فصل پاییز

طبقه بندی گیاهان

رشد کندتر درختان،گرمای بیشتر زمین

چرخه نیتروژن چیست؟

جنگل های آمازون

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.