• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1381/10/29
  • تاريخ :

تو آزادی

یادداشت:

تو آزادی پس از فیلمهای

شهر موشها

(كار مشترك با مرضیه برومند، 1363)،

خط پایان

(1364)، برهوت (1367)، چكمه (1371)، تیك تاك (1372)، كیسه برنج (1375) و بید و باد (1377)  هشتمین فیلم بلند محمدعلی طالبی است.
UserName